Ve dnech 19. a 20. 3. 2013 v Kolíně nad Rýnem pořádala společnost Oracle konferenci „Oracle Value Chain Summit“. Jednalo se doslova o tři konference v jedné, protože byla zaměřená na tři oblasti produktů s vysokou mírou návratnosti.

Nehovořilo se tedy o databázích, hardwaru nebo klasickém ERP, ale o produktech z rodiny Enterprise PLM, Value Chain Planning a Value Chain Execution. Jedním ze sponzorů konference byla i společnost TD-IS a jedním z řečníků, který mimochodem sklidil největší potlesk, byl pan Daniel Komorous ze společnosti Doosan Škoda Power.

doosan-komorous
Vývoj návratnosti investic do PLM dle prezentace zástupce společnosti Doosan Škoda Power.

Po společném dopoledni, kdy se vyzdvihoval význam aplikací zaměřených na hodnotové řetězce a unikátní postavení Oracle v této oblasti, se účastníci rozdělili do sekcí dle svých odborných zájmů. V rámci PLM pak došlo druhý den k ještě užšímu dělení na PLM pro průmyslové podniky, PLM pro elektroniku, medicínskou techniku a high-tech a PLM pro potravinářství.

Kromě plánů dalšího vývoje jednotlivých aplikací z rodiny Oracle Agile, přednesených řediteli vývoje, hovořili především koncoví uživatelé o konkrétních realizovaných projektech a jejich přínosech. Následující den po skončení summitu proběhlo za „zavřenými dveřmi“ jednání zástupců významných partnerů Oracle a rady referenčních zákazníků o dalším směřování Agile. To již nebyla prezentace vizí, ale skutečná diskuse jednotlivých stran, ze které si vývojáři zcela jistě odnesli řadu podnětů. Osobně jsem velmi rád, že do této komunity byli pozváni i zástupci z ČR.

Bližší informace o zmiňovaných produktech ochotně poskytne společnost TD-IS.

Komentáře