Zw3D 2015, uvolněný v beta verzi k testování, má minimalizovat režijní náklady a zvýšit produktivitu konstrukčních a výrobních postupů.

Společnost ZwSoft připravila do nové verze Zw3D 2015 mnohá vylepšení. Zajímavou novinkou je funkce Auto file recovery, která obnovuje neuložené změny při nečekaných situacích, jako jsou pád operačního systému nebo výluka elektřiny. V modulu CAM byly zdokonaleny hrubovací operace s důrazem na snížení strojního času obrábění, zvýšení životnosti nástrojů a zlepšení kvality obrobeného povrchu.

1-Zw3D-ZwSoft-beta-2015
Zw3D 2015 má nové hrubovací strategie zkracující strojní čas obrábění. Foto: ZwSoft

Více informací o novinkách v beta verzi Zw3D 2015 se dozvíte na stránce ZwSoft.

Komentáře