V souvislosti s kulatým výročím vydává společnost Open Mind rozšířenou verzi softwaru HyperMill. Aplikace obsahuje nástroje pro jednodušší a rychlejší programování.

Uživatelé HyperMillu získávají přístup k široké škále obráběcích strategií – od 2D a 3D strategií, vysokorychlostního obrábění až po pětiosé obrábění a programování multifunkčních obráběcích strojů. Do programu mohou být zahrnuty i moduly usnadňující tvorbu dráhy nástroje pro obrábění lopatek turbín.

Přinášíme krátký přehled novinek, které připravila společnost Open Mind při příležitosti 20. výročí od svého založení:

Informace o obrobku prostřednictví prohlížeče

Novou funkcí je HypeMill Shop Viewer poskytující informace o obrobku a CAM programu. Díky prohlížeči je možné kontrolovat a editovat data podrobněji přímo na stroji.

Nové typy nástrojů

HyperMill 2014 zavedl do knihovny nástrojů celou řadu nových druhů, včetně výstružníků, fréz různých konstrukčních variant a tangenciálních nožů. Novinkou je použití snímače pro 3D měřící bod cyklu.

Automatická detekce zbytkového materiálu

Tato nová funkce po hrubování automaticky detekuje místa, kde je nutné dodatečné hrubování, a ty jsou pak zahrnuty přímo do NC programu. Výsledkem je bezpečnější dokončování a snížení času obrábění.

Automatická detekce zbytkového materiálu. Foto: Open Mind
Automatická detekce zbytkového materiálu. Foto: Open Mind

Propracovanější obrábění v pěti osách

Konverze tříosého obrábění v pětiosé obsahuje nové strategie a rozšiřující nastavení. Do knihovny nástrojů přibyly frézy určené pro obrábění s nakloněným vřetenem.

Konverze tříosého obrábění v pětiosé. Foto: Open Mind
Konverze tříosého obrábění v pětiosé. Foto: Open Mind

Vrtání v pracovní rovině

Efektivním nástrojem při vrtáním do nakloněné roviny je výběr požadovaného směru. Ten lze nyní určit přímým výběrem roviny, do které se má vrtat.

Obrábění oběžných lopatkových kol

Uživatelské rozhraní je nastaveno tak, aby byl výběr ploch rychlý a přehledný. Tento modul obsahuje speciální funkce pro obrábění lopatky, mezilopatky, náboje kola, čela lopatky, zaoblení a náběžné hrany. V předešlé verzi byly příkazy určeny pro obrábění lopatkových kol. Nyní je v aplikaci i rozšířené nastavení pro obrábění lopatek turbín.

Modul pětiosého obrábění oběžných lopatkových kol nyní obsahuje i rozšířené nastavení pro obrábění lopatek turbín. Foto: Open Mind
Modul pětiosého obrábění oběžných lopatkových kol nyní obsahuje i rozšířené nastavení pro obrábění lopatek turbín. Foto: Open Mind

Komentáře