Pojem technická dokumentace může zahrnovat širší oblast než jen typický doprovodný materiál, jakým je třeba návod k použití. Jaká úzká místa s technickou dokumentací souvisejí a jaká jsou dostupná opatření, prozradí živý seminář.

Z pohledu požadavků výrobních společností zahrnuje technická dokumentace výrobní postupy, montážní návody, reklamní a marketinkové tiskoviny, katalogy náhradních dílů na internetu atd. Vše je ale finálním výstupem obvykle digitálního 3D CAD modelu výrobku a virtuálního prototypu, na jejichž počátku stojí konstruktér a jeho záměr návrhu.

V připravované on-line prezentaci vám Miloš Hrazdíra ukáže, jak odstranit úzká místa spojená s tvorbou technické dokumentace s využitím již existujícího zdrojového modelu v aplikaci SolidWorks Composer. Dozvíte se, že ani změny v průběhu konstrukce nemusejí znamenat zdržení přípravy doprovodné dokumentace a jak snadné je efektivně nahradit množství textů názornými obrázky.

Jak se vyvarovat úzkým místům při přípravě technické dokumentace prozradí Miloš Hrazdíra v živém semináři. Foto: Dassault Systèmes SolidWorks
Jak se vyvarovat úzkým místům při přípravě technické dokumentace, prozradí Miloš Hrazdíra v živém semináři. Foto: Dassault Systèmes SolidWorks

Bezplatný on-line semináře se koná ve čtvrtek 4. srpna 2016 od 10 hodin. Pro účast vyplňte elektronickou přihlášku.

Komentáře