Společnost Dassault Systèmes SolidWorks pořádá 20. listopadu 2015 on-line seminář k tvorbě interaktivní produktové dokumentace v řešení SolidWorks Composer.

Pomocí SolidWorksu můžete realizovat celou řadu úspěšných zakázek. Strojírenské výrobky však nepředstavují jen klasické výrobní a montážní výkresy. Pro uvedení na trh je často potřeba výrobek opatřit návodem k použití, katalogem či příručkou. Je také potřeba připravit technologii výroby, což je obvykle úkol pro další odborné profese. Jejich čas je cenný a termíny uvedení výrobku na trh čím dál kratší. Podívejte se na výhody, které poskytují speciální nástroje pro komunikaci veškerých technických informací o výrobku.

Na semináři se dozvíte, jak připravovat grafické podklady v oblastech:

  • návody použití,
  • servisní a dílenské příručky,
  • montážní a výrobní návody,
  • seznamy dílů a struktura výrobku,
  • katalogy náhradních dílů,
  • e-shop.

Bezplatný seminář se koná 20. listopadu 2015 od 10 hodin. Přednášejícím bude Miloš Hrazdíra. Předpokládaná délka semináře je jedna hodina. Na prezentaci bude navazovat prostor pro vaše dotazy. Pro účast na semináři je nutné vyplnit elektronický formulář.

Komentáře