Převážná část výrobní výkresové dokumentace v současnosti vzniká z 3D CAD modelu. Kóty jsou z něj přenášeny (promítány) do výkresu. Vzhledem k moderním trendům a stále dostupnějším digitálním prostředkům některé firmy ustupují od využívání výkresové dokumentace. Sledujte zajímavou on-line prezentaci, kde se dozvíte, jak lze vytvářet bezvýkresovou dokumentaci v SolidWorksu MBD.

Živou ukázku postupu tvorby bezvýkresové dokumentace představí Miloš Hrazdíra v pátek 2. září 201610 hodin.

SolidWorks MBD obsahuje nástroje pro tvorbu bezvýkresové dokumentace. Obrázek: Youtube.com
SolidWorks MBD obsahuje nástroje pro tvorbu bezvýkresové dokumentace. Obrázek: YouTube.com

Pro bezplatnou účast vyplňte elektronickou přihlášku. Předpokládaná délka semináře je 22 minut.

Komentáře