Topologická optimalizace je výpočetní metoda poskytující moderní trend v navrhování digitálních modelů. Výsledkem mohou být odlehčené konstrukce zdánlivě připomínající buněčnou strukturu, zpravidla jim říkáme bionické konstrukce. Jak takovou konstrukci vytvořit v SolidWorksu se dozvíte v on-line semináři.

Výsledkem topologické optimalizace bývají netechnicky působící tvary, připomínající biologické struktury. Odlehčení prostřednictvím topologicky optimalizovaného výpočtu se zpravidla využívá v leteckém a automobilovém průmyslu. Pokud se odlehčí celková konstrukce automobilu nebo letadla, snižuje se současně spotřeba paliva. Topologická optimalizace je tedy úzce spojena s budoucností elektromobilů a konstrukcí nových dopravních letounů. Výroba topologicky optimalizovaných dílů se realizuje 3D tiskem, jak můžete vidět na obrázku nahoře.

Z původního vahadla svařeného z plechů lze prostřednictvím topologické optimalizace navrhnout bionickou konstrukci kterou tvoří jeden celistvý model. Výhodou topologické optimalizace je mj. zvýšení tuhosti a pevnosti dílu s ohledem na okrajové podmínky a minimalizaci spotřeby materiálu. Vizualizace vahadla pro Formula Student Ostrava: Jakub Měsíček ve spolupráci se společností Idiada

Jak provádět topologickou optimalizaci v SolidWorksu Simulation 2018 se dozvíte prostřednictvím on-line semináře, který se uskuteční 27. října 2017 od 10 hodin. Přednášejícím je Miloš Hrazdíra ze společnosti Dassault Systèmes SolidWorks. Na bezplatnou prezentaci se můžete přihlásit prostřednictvím elektronické registrace.

Komentáře