V prostorech společnosti Teximp proběhl na konci února zajímavý workshop zaměřený na CAM systémy, CNC obráběcí stroje a nástroje pro třískové obrábění. Akce neopomněla představit současné trendy, metody a nástroje produktivního obrábění. Součástí byly i živé ukázky obrábění.

V úvodu workshopu byly představeny firmy a jejich nabízené služby, potom již následovaly praktické ukázky programování v systémech SurfCAM a HSMWorks. Po celou dobu workshopu se hovořilo o progresivním hrubování a vysokorychlostních strategiích, které jsou v dnešní době používané zejména při výrobě forem a prizmatických dílů. Výhodou strategií je kontinuální dráha, optimální úhel záběru a využití celé řezné části nástroje. Správně naprogramovaná strategie totiž vede ke snížení opotřebení a prodloužení životnosti nástroje.

Josef Malý (vlevo), ředitel společnosti 3E Praha Engineering  a Martin Vodrážka, ředitel společnosti Teximp, představili profil firem a prezentovali nabízené služby v oblasti podpory CAM  a CNC obrábění. Foto: Marek Pagáč
Josef Malý (vlevo), ředitel společnosti 3E Praha Engineering, a Martin Vodvářka, ředitel společnosti Teximp, představili nabízené služby v oblastech podpory CAM a CNC obrábění. Foto: Marek Pagáč
1-Teximp-3E-Praha-Engineering-TM-Tools-Semaco-workshop-Praha (4)
Po digitalizaci zvonu Zikmund, umístěného ve věži svatého Víta, byl prostřednictvím makra v SurfCAMu vytvořen program pro obrábění reliéfů Vraždění neviňátek a Zvěstování. Druhý z nich byl po obrobení vystaven v prostoru obráběcího stroje Haas VF-7.

V odpolední části následovaly praktické ukázky obrábění tvarové a kruhové kapsy na stroji Haas VF-7 z materiálu 11 500. Na pětiosém CNC obráběcím stroji Haas UMC 750 se obráběla součást indexovaným způsobem. CNC obráběcím strojem Matsuura se dokončovala forma z materiálu 15 142.

Semaco prezentovala progresivní nástroje pro vysokorychlostní obrábění. Foto: Marek Pagáč
Společnost Semaco prezentovala progresivní nástroje pro vysokorychlostní obrábění. Foto: Marek Pagáč

 

Komentáře