Současnost je pro takřka jakýkoliv byznys stále poměrně nevyzpytatelná, TechNavio a CIMdata, autoři specializovaných studií, zkoumajících vývoj v oblasti softwaru pro řízení vývojových procesů v průmyslu, se přitom vzácně shodují na pozitivním vývoji.

Jako první byla v říjnu zveřejněna analýza od společnosti TechNavio, která predikuje, že trh s PLM aplikacemi v letech 2011 až 2015 poroste průměrným tempem 9,7 procentního bodu za rok. Do výčtu dominujících firem v segmentu PLM přitom TechNavio vedle Dassault Systèmes a Siemens PLM Software zařazuje trochu překvapivě společnost Autodesk, která PLM software nabízí teprve necelý rok. Na druhou stranu zastává dominantní pozici jako dodavatel CAD systémů a z tohoto pohledu jí zásadní význam upírat nelze.

Druhý z průzkumů provedla organizace CIMdata a zaměřila se v něm na úspěchy PLM podle světových regionů. Celkově podle ní trh s PLM softwarem a službami rostl vloni rychleji, než v roce předchozím a letošek by měl tento trend následovat. Většina segmentů, jež CIMdata sleduje, rostla dokonce dvouciferným tempem, zejména díky silným prodejům nových licencí. Podle této zprávy měl trh s PLM v roce 2011 vyrůst o 10,5 % v USA, o 10 % v regionu EMEA, kam spadá i Česká republika a o 24 % v zemích Asie a Pacifiku, tažených zejména Čínou a Indií.

Pro úspěšnost PLM řešení je rozhodující silná poptávka po inovativních produktech, která na výrobce klade nároky z hlediska rychlosti, s jakou jsou schopni uvádět na trh nové kvalitní produkty. Velkou neznámou co do míry vlivu na další vývoj, jsou nyní cloudové technologie, jejichž pozice v segmentu PLM každým dnem sílí.

Komentáře