V předposlední květnový den zasedla k jednacímu stolu v příhodně zvoleném hotelu Akademie osmičlenná odborná porota, aby na základě důsledného posouzení vybrala nejzajímavější technické projekty přihlášené do letošního ročníku soutěže AV Engineering Awards.

AV Engineering Awards je přehlídkou působivých vývojových, konstrukčních a výrobních projektů, které byly zpracovány v českém strojírenství vždy za období posledního roku, a to takových, při jejichž realizaci byly využity softwarové technologie od společnosti PTC, tedy například systémy Creo nebo Windchill. Smyslem soutěže je ocenit invenci, um a technické znalosti českých vývojářů, konstruktérů a technologů a zprostředkovat výsledky jejich zajímavé práce široké veřejnosti.

Hodnocení prací, jichž bylo letos přihlášeno celkem 49, se na poklidném místě nedaleko středočeských Chocerad, zhostila komise tvořená těmito jmény:

  • Doc. Ing. Miroslav Malý, CSc., děkan Fakulty strojírenství, TU Liberec
  • Doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D., proděkan VŠB Ostrava
  • Doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc., proděkan VUT v Brně
  • Ing. Ján Vaganský, generální ředitel společnosti ISH&MSA Čerpadla
  • Ing. František Rod, technický ředitel společnosti Beznoska
  • Karel Báča, technický ředitel společnosti Motorpal
  • Ing. Jan Homola, šéfredaktor magazínů CAXMIX a PLM News
  • Ing. Petr Čevela, ředitel divize IP ze společnosti AV Engineering

Soutěžní projekty byly rozděleny do pěti kategorií, a to tří profesionálních, věnovaných využití konstrukčního CAD softwaru, řízení projektů prostřednictvím PLM systémů a tvorbě technické dokumentace, a dále dvou školních, rozdělených na školy střední a vysoké.

Ačkoliv v tuto chvíli nemůžeme zveřejnit výsledky soutěže, dlužno říci, že co do kvality odevzdaných prací a počtu těch skutečně výjimečných, byl letošní ročník AV Engineering Awards zcela jistě jedním z těch dosud nejsilnějších a porota několikrát narazila na nutnost opakovaného hlasování, aby se úspěšně dobrala k jednoznačným vítězům. O tom, kdo si letos z klání odnese trofeje nejvyšší, se dozvíte již zanedlouho na vzdělávací konferenci SUPro 2012.

Setkáním provázel Pavel Hrubý ze společnosti AV Engineering.

Vybírání vítězů: Miroslav Malý, děkan strojírenské fakulty na TU v Liberci
a František Rod, technický ředitel společnosti Beznoska

Živé diskuse nad výsledkem: Ján Vaganský, generální ředitel společnosti
ISH&MSA Čerpadla a Jiří Fries, proděkan VŠB Ostrava

Komentáře