Inovace je pojem, o který se opírá veškerá problematika popisovaná v našem časopise. Věnujeme se pokrokovému využívání CAD, CAM a PLM technologií a stejně tak nás zajímají inovace v těchto nástrojích. Také proto je tu ocenění CAXMIX INOVACE, jehož smyslem je zviditelnit produkty nebo služby, jež mohou mít dle našeho uvážení klíčový vliv na další pozitivní rozvoj společnosti s pomocí digitálního navrhování výrobků.

Letošní ocenění směřují do firem Siemens PLM Software, SolidWorks a Autodesk. Všichni tři jmenovaní – a přitom každý zcela jinak – v průběhu roku 2010 představili produkty, jež jsou nějakým způsobem revoluční a pro své uživatele mohou znamenat skokový přínos, ať už z hlediska financí nebo nárůstu produktivity.

Ocenění: Za přelomovou technologii HD-PLM

Společnost: Siemens PLM Software

Komentář šéfredaktora: „Siemens PLM Software je dlouhodobě skutečným technologickým lídrem, kterému se daří realizovat průkopnické softwarové nástroje pro počítačové navrhování a definovat trendy, které ovlivňují i podobu konkurenčních aplikací. Poté, co před dvěma lety uvedli do praxe synchronní technologii, která propojila vývojové linie parametrického a přímého modelování, představili letos obdobně zásadní posun v oblasti PLM. Takzvané HD-PLM, nebo též „PLM s vysokým rozlišením“ poskytuje praktické propojení grafických dat v CAD systému NX s produktovými informacemi z PDM systému Teamcenter. V první fázi byla tato technologie zpřístupněna v podobě HD3D rozhraní v systému NX 7, které umožňuje vizualizovat podstatné produktové informace přímo na 3D modelu budoucího výrobku. Účastníci vývojového procesu získávají personalizované nástroje, jejichž výbava je přizpůsobena potřebám konkrétního uživatele. Konstruktér, výpočtář, manažer, investor nebo jakákoliv jiná kompetentní osoba nyní může velice názorně zobrazit přesný stav vývoje výrobku, a to dosud nevídaným způsobem. Bude velmi zajímavé sledovat, jak se Siemens PLM Software ujme dalšího naplňování své vize HD-PLM.“

Ocenění: Za přístupnější 3D CAD software

Společnost: SolidWorks

Komentář šéfredaktora: „Systém SolidWorks operuje v oblasti s extrémně vysokým konkurenčním tlakem mezi několika obdobně vybavenými programy pro strojírenské konstruování. S ohledem na komplexnost těchto 3D CAD systémů je nelze vzájemně porovnávat z hlediska funkční výbavy ani výkonnosti. Je-li řeč o SolidWorksu a jeho přímých konkurentech, mluvíme vždy o špičkových produktech, z nichž každý má své dílčí přednosti, jež by bylo možné ocenit. Velkou devízou SolidWorksu je však úspěšný způsob, jakým oslovuje zákazníky. Nejde jen o vnější atraktivitu, která je do značné míry dílem bezchybného marketingu. Zásadní je přístup autorů softwaru k jeho uživatelům – váha sloganu „soustřeďte se na konstruování a nikoliv na samotný CAD“ roste s každou verzí a SolidWorks 2011, který opět přináší mnohá vylepšení stran funkčnosti, stability i komfortu ovládání, je toho dalším důkazem. Jakkoliv dobře mohou posloužit i ostatní produkty na trhu, SolidWorksu se velice efektně daří působit dojmem 3D CAD systému, který je skutečně snadný na naučení a bezproblémové zavedení do produktivní praxe.“

Ocenění: Za podporu ekologie a rozvoje podnikání

Společnost: Autodesk

Komentář šéfredaktora: „Co do šíře záběru a spektra nabízených aplikací patří společnosti Autodesk zcela bezkonkurenční pozice. Bez patosu a nadsázky lze prohlásit, že také díky jejím softwarovým nástrojům se rodí podoba dnešního světa – asistují při vývoji nanotechnologií, běžných spotřebitelských produktů, dopravních prostředků všeho druhu, budov i obřích infrastrukturních celků. Třešničkou na dortu je divize médií, s jejíž pomocí vzniká velká část hollywoodské filmové produkce. Obšírný úvod má prosté opodstatnění: moc Autodesku je dnes tak velká, že tato společnost může fakticky ovlivňovat kvalitu života na Zemi a taky tak činí. V záležitostech ekologie a takzvaného „udržitelného designu“ Autodesk vystupuje velmi uvědoměle (jasnější přehled poskytne web www.autodesk.com/sustainability). Ocenění v tomto případě získává rozhodnutí zpřístupnit nákladný profesionální software za zlomek běžné ceny všem začínajícím firmám, které vyvíjejí výrobky s ohledem na ekologii. Motivační program Clean Tech má reálnou šanci přispět ke vzniku mnoha unikátních vynálezů, jež prospějí nám i příštím generacím a za to si zaslouží být tímto způsobem zviditelněn.“

Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na další inovace, které obor počítačového navrhování posouvají vpřed!

Komentáře