[Stručně] Projekt konsorcia společností Atkins a Skanska Balfour Beatty na rozšiřování dálnice M25 a zvyšování dopravní kapacity před olympiádou 2012 v Londýně byl oceněn za příkladné využití možností informačního modelu budovy (BIM). Své uplatnění zde našly například produkty AutoCAD, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Freedom či AutoCAD Civil 3D.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Konsorcium společností Atkins a Skanska Balfour Beatty Joint Venture získalo ocenění Autodesk BIM Experience Award

Tým využívá metodu informačního modelu budovy v rámci projektu rozšiřování dálnice M25 a zvyšování dopravní kapacity před olympiádou 2012 v Londýně

PRAHA, 26. dubna 2011 – Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, ohlásila, že konsorcium společnosti Atkins a joint-venture Skanska Balfour Beatty získalo ocenění Autodesk BIM Experience Award. Společnosti byly oceněny za použití metody informačního modelu budovy (BIM) ke splnění nároků na rozšíření 64 kilometrů ze 188kilometrového dálničního okruhu M25 okolo Londýna v rámci příprav na olympijské hry v roce 2012.

Ocenění bylo konsorciu firmy Atkins a společnému podniku Skanska Balfour Beatty uděleno za příkladné použití procesu BIM k zajištění:

  • informovaného rozhodování v zájmu vyšší bezpečnosti,
  • lepšího porozumění návrhu mezi projektanty,
  • koordinace návrhářských disciplín a řešení mezioborových konfliktů před výstavbou tak, aby nedocházelo k potenciálně nákladným chybám,
  • virtuálního plánování výroby, aby se podařilo splnit agresivní časové plány při zachování provozu na vytížené dálnici.

Stavební tým používá od roku 2009 řešení Autodesk BIM ke spolupráci na projektu a k řešení problémů ještě předtím, než se projeví v terénu. Mezi softwarová řešení použitá na podporu procesu BIM patří AutoCAD, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Freedom a AutoCAD Civil 3D.

Model přemostění dálnice M25 u Londýna (zdroj: Atkins & Skanska Balfour Beatty Joint Venture)

„Členové našeho projektového týmu používají řešení BIM společnosti Autodesk ke spolupráci a koordinaci návrhů souvisejících s rozšířením vytížené dálnice M25 o další dopravní pruh. Přitom je naším cílem omezit provoz v současných třech pruzích v obou směrech jen minimálně,“ řekl Bob Marlow, projektový manažer společnosti Atkins. „Takto vytvořené modely přispívají ke koordinovanějšímu a ucelenějšímu projektu.“

„Použití aplikací AutoCAD a AutoCAD Civil 3D k obohacení virtuálního stavebního modelu v Navisworks nám pomáhá řešit stavební problémy předtím, než se objeví na staveništi,“ řekl David Owens, projektant, Skanska Balfour Beatty joint-venture. „Tento proces umožňuje stavebnímu týmu lépe zhodnotit celkový návrh a pomáhá identifikovat a řešit konflikty mezi jednotlivými disciplínami.“

Integrovaný návrhový model aplikace Autodesk Navisworks je klíčem k úspěchu

Vzhledem k agresivnímu časovému plánu na výstavbu spoléhá projektový tým na koordinovaný, přesný model návrhového záměru. Integrovaný návrhový model v aplikaci Autodesk Navisworks pomáhá týmu vizualizovat celý projekt včetně všech nadzemních a podzemních komponent i souvisejících aspektů návrhu, jako například pracovních zón ohraničených bezpečnostními zábranami. Návrháři pomocí aplikace Navisworks identifikují a odstraňují konflikty, které by ve 2D dokumentaci bylo velmi složité zjistit.

Po předání návrhu k výstavbě projektový tým přizpůsobuje návrhový model v aplikaci Autodesk Navisworks, aby vytvořil stavební model. S pomocí programu AutoCAD Civil 3D rozvíjí tým model návrhového záměru na virtuální stavební model, který obsahuje další prvky, například realistickou vizualizaci nových pomocných zdí, mračna bodů z laserového skenování a dočasné stavební úpravy. Tým zastupující návrháře na staveništi aktualizuje v případě potřeby stavební model tak, aby lépe odrážel změny návrhu při výstavbě.

Širší projektový tým včetně pracovníků stavby může zobrazovat stavební model pomocí aplikace Autodesk Navisworks Freedom. Použití konsolidovaného, přesnějšího stavebního modelu zajistí, že při posuzování, jak nejlépe provádět stavební úkoly, vychází každý ze stejných aktuálních a realistických projektových informací.

Komentáře