3Dvia Composer je nástroj pro tvorbu produktové technické dokumentace, který umožní efektivně využívat 3D data především mimo konstrukční oddělení.

3Dvia Composer je nezávislý na nativní CAx aplikaci, v níž vznikla původní 3D dokumentace. Je určen především pro netechnické uživatele a nevyžaduje žádná specifická školení ani znalost CAD softwaru. Distribuci dat je možno velmi účinně chránit pomocí řízeného přístupu (autorizace) k jednotlivým funkcionalitám. Data zpracovaná pomocí 3Dvia Composer lze využít nejen samostatně pomocí vlastního prohlížeče, který je dostupný zdarma, ale je možno je i velmi pohodlně vkládat do MS Office aplikací do PDF formátu apod.

Díky těmto vlastnostem nachází 3Dvia Composer uplatnění nejen v níže uvedených oblastech:

  • v obchodě a marketingu (obchodní a marketingová komunikace, efektní 3D obchodní prezentace, interaktivní animované expozice, produktové konfigurace a demo, ilustrované nabídky, nabídky obsahující 3D data, on line prezentace výrobků, on-line interaktivní katalogy, obrázky produktů ve vysokém rozlišení, rendering, virtuální realita atd.),
  • v útvarech údržby, servisu a podpory zákazníka (interaktivní servisní a zákaznické manuály, animované servisní instrukce a procedury, výukové a školící materiály, ilustrované katalogy náhradních dílů atd.),
  • v předvýrobních etapách realizace výrobku, ve vývoji, v konstrukce, v technické přípravě výroby (projektové a výrobkové revize, animované simulace mechanizmů, plánování výrobních procesů, technické ilustrace, rozložené pohledy atd.),
  • v zásobování a nákupu (správa dodavatelského řetězce, komunikace s dodavateli, katalogy nakupovaných dílů, kusovníky atd.),
  • ve výrobě (interaktivní montážní instrukce, simulace výrobních procesů, systémy pro řízení inventářů, assembly instructions).

3Dvia Composer V6R2011x

Aktuální verze V6R2011x představuje další významný krok ve strategii Dassault Systèmes pro podporu komunikace a spolupráce ve 3D s realistickým zážitkem pro uživatele, který označuje jako „lifelike experience“. 3Dvia Composer V6R2011x přináší 68 nových nástrojů a vylepšení.

Unicode: Tvorba a distribuce lokalizovaného obsahu pro globální publikum je nyní snazší díky podpoře kódové tabulky Unicode znaků pro národní abecedy.

Ambient Occlusion: Funkce „ambient occlusion“ umožňuje vytvářet realistické 3D vizualizace beroucí v úvahu útlum osvětlení objektu v důsledku zastínění jeho okolím. Díky této metodě je výsledný dojem měkčí a přirozenější, rozdíl je vidět na následujících obrázcích.

Per-Pixel lighting: Funkce rovněž známá pod jménem „phong shading difuze“ rozptyluje mnohem realističtěji odraz světla na plochy modelu, a to s lepší interpolací.

Depth of Field: Umožňuje nastavení hloubky rozostření, tedy jinými slovy zvýraznění objektu zájmu v popředí a potlačení nedůležitých objektů v pozadí.

Alpha Channels: Řízení průhlednosti rastrových obrázků umožňuje hladce prolínat obrázek s pozadím.

Layered Rendering: Funkce vrstvené vizualizace při tvorbě technické ilustrace výrobku umožňuje upřednostňovat vrstvy pro vektorový výstup, např. definovat styl čáry v každé vrstvě a pak některé z nich skrývat tak, aby vizuálně vynikly požadované komponenty v sestavě. Dříve časově poměrně náročná záležitost, nyní otázka okamžiku.

Custom Hotspots: Uživatelsky editovatelné interaktivní prvky s odkazy a tool-tipy pro detailnější popis objektu, nyní s možností vektorovým výstupem, rovněž interaktivní kusovníky mohou být nyní generovány ve formě CGM nebo SVG výstupního formátu.

Silhouettes: Zcela nová metoda pro tvorbu obrysů sestavy nabízí výběr ze tří různých stylů: „Crest“ vytváří obrys z obvodů a významných hran komponent, „Per Actor“ pouze z obvodu prvků a metoda „Model“ generuje obrys z obvodu sestavy.

Customizable Compass: Pro snadnější orientaci v aplikaci přibyl vizuálně přitažlivý kompas, který může mít podobu zmenšeniny sestavy objektu.

Další informace o programu 3Dvia Composer můžete najít na webu www.technodat.cz/3dvia-composer.

(Zdroj: Technodat, CAE-systémy)

Komentáře