Synchronní technologie je čím dál vyspělejší. Ve třetí verzi, která byla uvolněna prostřednictvím Solid Edge ST3, jsou již nástroje přímého modelování použitelné nejen na jednotlivé díly, ale v celých sestavách. Jaké další novinky Siemens PLM Software připravil, si představíme sérií komentovaných screenshotů z aktuální verze tohoto CAD systému.

Solid Edge ST3 rozšiřuje možnosti synchronní technologie na návrhy celých sestav. Všechny díly včetně těch importovaných se k sobě navíc chovají vzájemně asociativně.

Aktuální rozhraní programu poprvé propojuje synchronní a parametrické modelování v jednom prostředí. Při tvorbě a úpravách dílů lze tedy upřednostnit pro danou chvíli nejvhodnější metodu.

I když pracuje s parametrickým modelem, může uživatel v případě potřeby převést jeho části na synchronní geometrii a použít na ně nástroje pro rychlé úpravy.

Modelům importovaným z jiných CAD systémů je možné jednoduše přiřadit přesné rozměry podle známých kót uvedených ve 2D dokumentaci a s jejich pomocí dále řídit jejich geometrii.

Nové okrajové podmínky a způsoby zatížení rozšiřují rozsah simulačních funkcí v Solid Edge. Praktická je možnost zjednodušení modelu před provedením výpočtu se zachováním přesnosti.

Vestavěný modul Insight pro týmovou spolupráci podporuje nejnovější Microsoft SharePoint 2010. Uplatnění najde také při tvorbě obchodních zpráv vycházejících z CAD podkladů.

Editor struktury sestavy ze softwaru Teamcenter Express se oddělil do podoby samostatné aplikace a zpřístupňuje návrhová data také uživatelům, kteří neovládají CAD systém.

Podrobnější článek o nové verzi systému Solid Edge ST3 naleznete v časopisu CAXMIX 2/2010, který vychází 26. listopadu.

Využijte časově omezené nabídky a předplaťte si CAXMIX na jeden rok zcela zdarma.

(Zdroj: Siemens PLM Software)


Komentáře