Na loňské konferenci SolidWorks World 2016 oznámila společnost Dassault Systèmes SolidWorks vydání už na první pohled zajímavé 3D on-line aplikace pro děti. Běží v internetových prohlížečích, zábavnou formou povzbuzuje dětské nadšení ke studiu technických oborů a pomáhá rozvíjet technické myšlení. Ačkoliv je řešení stále dostupné ve verzi Beta, přibyly dva nové moduly: Capture it a Mech it. Sami jsme vyzkoušeli zkonstruovat a rozpohybovat návrh klikového mechanismu.

Podle informací vývojového týmu řešení SolidWorks Apps for Kids byl loňský rok velmi náročný. Na základě zpětné vazby beta testerů pokračovali vývojáři v ladění jemných nesrovnalostí a s úspěchem se jim podařilo uvolnit dva nové moduly. Mech it slouží pro konstrukci pohybových mechanismů, včetně animace a vykreslení trajektorie. Capture it vytváří komponované snímky, koláže a videa se zvukem. S výsledkem se pak můžete pochlubit ostatním uživatelům.

Nástroj Capture it vytváří komponované snímky a vide se zvukem
Nástroj Capture it vytváří komponované snímky a videa se zvukem

SolidWorks Apps for Kids: Mech it

Konstrukci klikových mechanismů v řešení Mech it jsme si sami vyzkoušeli. Záměrem návrhu byl jednoduchý klikový mechanismus. Ze sady konektorů (kliky, kola atd.) jsme vybrali různá provedení a stylem klikni-táhni vytvořili zamýšlenou soustavu. Dvěma klikám jsme odebrali stupně volnosti, čímž jsme omezili jejich volný pohyb – jsou pevné. Takovým dílům klikového mechanismu pak říkáme rám (pevná konstrukce) a v SolidWorks Apps for Kids si můžete všimnout, že se zobrazují v grafické ploše šedou barvou. Díly, které mají ponechány stupně volnosti, mají modrou transparentní barvu.

Konstrukce klikového mechanismu je intuitivní. Pro návrh slouží sada nástrojů, s nimž můžete upravovat délku, šířku, polohu, odebírat stupně volnosti a přidávat otáčivý pohyb
Konstrukce klikového mechanismu je v modulu Mech it intuitivní. Pro návrh slouží sada nástrojů, s níž snadno nastavíte nebo upravíte délku, šířku a polohu konektorů, přidáte nebo odeberete stupně volnosti. Pro vyvození pohybu je nutné definovat otáčivý pohyb kliky

Na hnací kliku (vlevo na obrázku níže) jsme přidali otáčivý pohyb a spustili tlačítkem animaci. Řešení SolidWorks Apps for Kids automaticky vyhodnotilo pohyb, zda je možný v závislosti na geometrických podmínkách a ponechaných stupních volnosti. Pro optimalizaci záměru návrhu jsme použili zajímavý nástroj Marker. Na vybraná místa, kde dochází k rotačnímu nebo translačnímu pohybu, jsme přidali značky. Ty po spuštění animace vykreslují trajektorii pohybu. Značkám lze přiřadit různé barevné provedení, které se projeví i na barvě vykreslené trajektorie. Podle trajektorie snadno zjistíte, zda kliky zkrátit nebo prodloužit, aby byl návrh optimalizovaný a splňoval geometrické podmínky pohybového mechanismu.

V pohybové studii vykreslí nástroj Marker trajektorii pohybu pomyslného bodu
Otáčivý pohyb pravé kliky přenáší pohyb na celou soustavu. Modře znázorněné kliky mají ponechány stupně volnosti a nástroj Marker vykreslí v pohybové studii trajektorii pomyslných bodů určených uživatelem

Podívejte se na krátkou ukázku animovaného pohybu klikového mechanismu, ve které můžete sledovat i vykreslenou trajektorii pohybu – pro každý pomyslný bod jinou barvou:

Tento způsob konstrukce klikových mechanismů je velmi zajímavý a splňuje svůj účel – rozvíjí představivost a technické myšlení (nejen) dětí.

Máte-li o SolidWorks Apps for Kids zájem, registrujte se on-line. Podrobnější popis všech dostupných modulů v 3D aplikaci pro děti naleznete na stránce SWW 2016: Apps for Kids rozvíjí technické myšlení dětí.

Komentáře