Organizace CIMdata zveřejnila tradiční report o stavu trhu s aplikacemi pro vývoj a řízení životního cyklu výrobků.

Podle zjištění a odhadů CIMdata bylo do PLM softwaru ze strany zákazníků v roce 2013 vloženo kolem 35 miliard amerických dolarů, přičemž tento trh roste mnohem pomaleji, než v letech předchozích. Například tržby za strojírenské CAD systémy, jež představují 16 % uvedeného objemu, jsou meziročně víceméně stejné. Neoslní už ani simulační aplikace, dosud nejrychleji rostoucí segment, jehož současné tempo zpomalilo na 7,1 %.

a
Podle CIMdata se vloni prodalo strojírenského CAD softwaru a souvisejících služeb dohromady za víc než 5,7 miliardy dolarů. Zdroj: CIMdata

Pomineme-li specifickou kategorii tvořenou příjmy koncových prodejců softwaru, největší objem peněz hned po CAD softwaru v současnosti vydělávají aplikace pro řízení životního cyklu výrobků a správu dat, označované v podkladech CIMdata zkratkou cPDm. Lídrem v tomto segmentu je třináctým rokem v řadě systém Teamcenter, který již několik let dodává firma Siemens PLM Software.

Navzdory zpomalení trh s PLM aplikacemi dále poroste z důvodu jeho vysoké setrvačnosti, která vychází z dlouholetých korporátních investic do náročných softwarových řešení. CIMdata předpokládá, že tento růst během následujících pěti let nepřesáhne pět procent ročně. Zajímavé je též zjištění, že trh s PLM již dva roky vykazuje vyšší poptávku po těchto softwarových nástrojích v první polovině roku, zatímco v té druhé zájem zákazníků zřetelně opadá.

Komentáře