Společnost Siemens představila nejnovější verzi systému NX, který prezentuje jako „jedinou skutečně multidisciplinární platformu“. Díky technologii Mentor Graphics Capital Harness a Xpedition nyní NX aktivně propojuje elektrické, mechanické a řídicí systémy.

Představuje škálovatelný nástroj pro vývoj výrobků metodami RFLP (Requriements, Functional, Logical, Physical), čímž NX ještě více prohlubuje propojení mezi virtuálními a fyzickými doménami návrhu výrobků. Inovativní technologie Convergent Modeling konstruktérům umožňuje bezproblémově pracovat se síťovou i přesnou geometrií. Navíc kombinuje nástroje pro optimalizaci návrhu, tvorbu pokročilé geometrie, kreslení volných tvarů i parametrické navrhování a přináší uživatelům zcela nový typ synergie známý jako generativní návrh.

Nedávné začlenění produktu Mentor EDA, nástrojů pro správu kabeláže a funkcí pro tvorbu desek s plošnými spoji do NX významně posílilo pozici tohoto systému oblasti automobilového a leteckého průmyslu. Elektronika se rychle stává nezbytnou součástí všech výrobků bez ohledu na odvětví, takže je velmi důležité, aby elektro a mechaničtí inženýři během vývoje výrobku spolupracovali. Prostřednictvím technologie Mentor Graphics nabízí nejnovější verze NX přímé propojení návrhů elektrických a mechanických systémů. Díky propojení elektrických obvodů a 3D modelu tak nyní mohou konstruktéři navrhovat konfigurace kabeláží a kabelových svazků bez obav z pozdějších oprav kvůli elektromechanickým problémům.

Novinky v NX 12 ocení zejména uživatelé, kteří potřebují propojit konstrukční návrh výrobku s návrhem jeho elektrotechniky. Foto: Siemens

Multidisciplinární spolupráce ovšem není omezena jen na návrh elektroinstalace. Také v odvětvích, kde se používá velké množství potrubí, například u stavby lodí, se naplno projeví výhody úzkého propojení mezi diagramy instrumentace a 2D schematickými rozvrženími. Nové nástroje v NX umožňují inženýrům navrhovat schémata potrubí a instrumentace ve 2D a zároveň zachovat asociaci s 3D modelem. Tato dříve nevídaná synchronizace může odstranit chyby a zrychlit návrh složitých výrobků a systémů.

 

Generativní navrhování

Se zvyšujícím se tlakem na rychlejší dodávání výrobků na trh se zvyšuje význam generativních návrhů. Integrace širokého spektra nástrojů přináší inženýrům větší volnost při práci se složitými geometriemi. Kombinováním nejnovějších technologií mohou společnosti překonat omezení tradičních řešení, která se zaměřují pouze na optimalizaci tvaru a řešit více aspektů návrhu s ohledem na optimální výkon výrobku.

Při hledání stále lehčích variant výrobků se výrobci snaží o implementaci mřížkových struktur, které ovšem nesmí ohrozit pevnost a bezpečný provoz výrobků. Nejnovější verze NX přináší nové metody navrhování pro aditivní výrobu včetně funkcí pro tvorbu vnitřních struktur. Konvergentní modelování umožňuje pracovat přímo s facetovou geometrií bez zdlouhavého převodu dat. Díky tomu mohou podniky rychleji dodávat na trh lehčí a přitom pevnější výrobky.

Facetová geometrie konvergentního tělesa se nyní chová jako plošné nebo objemové těleso. Možnost zpracování facetových dat asociativním a podrobně řízeným pracovním postupem konstruktérům dosud chyběla.

NX vyniká také ve schopnostech pro uchovávání starších dat svých uživatelů. Soubory umí totiž nejen otevírat bez převodu z libovolné nižší verze NX, ale také s nimi začít ihned pracovat.

Komentáře