SolidWorks Mechanical Conceptual, tak se jmenuje první aplikace od SolidWorksu v cloudu, která rozbouřila emoce mnoha uživatelů dávno předtím, než byla vůbec zveřejněna. Nyní už ji známe do detailu a rozruch kolem ní určitě neustane, teď ovšem v pozitivním smyslu slova.

Zhruba 5600 lidí zamířilo na konci ledna do Kalifornie na konferenci DS SolidWorks, kde firma Dassault Systèmes představila tentokrát opravdu žhavé aktuality ze svojí nabídky. A navzdory kontroverzi, kterou různé zvěsti o chystaném cloudovém řešení vyvolaly v předchozích letech, neměli pořadatelé ani prezentující příliš důvodů k obavám. Zázemí, ze kterého vycházejí, prosperuje lépe, než kdy předtím a je to také díky takovým inovacím, jaké se chystali vytáhnout z rukávu i v tomto případě. Počet uživatelů softwaru pod značkou SolidWorks vzrostl na 2,3 milionu, tato divize Dassault Systèmes roste rychleji než v průměru celý trh a aplikace, jež se zde dočkaly představení, k tomuto pozitivnímu trendu určitě dále napomohou. Vloni byl účastníkům konference slíben produkt, který odstraní omezení při navrhování výrobků. Již tenkrát jsme se dozvěděli, že ponese jméno Mechanical Conceptual a během uplynulého roku tato aplikace doznala vývoje do podoby skutečně zajímavého nástroje s velmi širokou funkčností a zajímavými inovacemi, jež mají dopad na samu podstatu práce při vymýšlení designových a mechanických konceptů.

Generální ředitel Bertrand Sicot tvrdí, že SolidWorks je dnes nejrozšířenější značkou strojírenského 3D CAD softwaru na světě
Generální ředitel Bertrand Sicot tvrdí, že SolidWorks je dnes nejrozšířenější značkou strojírenského 3D CAD softwaru na světě

Zatímco je tedy nadále rozvíjen desktopový SolidWorks, a není tím myšlen jen „ten“ CAD, ale celá sada produktů, zahrnující správu dat, simulace atd., mezi něž letos přibude software SolidWorks Inspection pro kontrolu kvality, vznikla paralelně zcela nová produktová linie, postavená na softwarové architektuře V6, již sdílí se špičkovými průmyslovými produkty, jako je Catia nebo Simulia. Druhý jmenovaný software je ostatně přímo integrován v Mechanical Conceptual pro řešení analýz MKP v on-line prostředí této webové aplikace.

Software, který budete chtít

Navzdory odpůrcům cloudových technologií bylo proklamováno, že SolidWorks Mechanical Conceptual bude tak zajímavý software, že i tito pochybovači ho budou chtít začít používat, jakmile uvidí, co umí. Z toho, co bylo zatím představeno, tyto zvěsti působí věru oprávněně. SolidWorks Mechanical Conceptual je přitom jen první vlaštovkou s logem SolidWorks v rámci platformy 3D Experience. Již nyní je vyvíjen další navazující produkt SolidWorks Industrial Conceptual, určený pro tvorbu průmyslového designu. Nakreslit v něm skicu budoucího výrobku a tuto převést do fotorealistické 3D vizualizace, v něm má údajně zvládnout i naprostý amatér. To neznamená, že by šlo o nástroj pro amatéry, nýbrž je to signál, že pokud jste již nyní profesionál, není mezi vámi a používáním této nové generace průmyslových aplikací prakticky žádná překážka.

Docela jednoduché uživatelské rozhraní SolidWorks Mechanical Conceptual pomáhá soustředit se na to podstatné, tedy na návrh.
Docela jednoduché uživatelské rozhraní SolidWorks Mechanical Conceptual pomáhá soustředit se na to podstatné, tedy na návrh.

Každý výrobek prochází koncepční fází, při které se postupně ladí jeho základní funkce a výchozí parametry. Právě tuto klíčovou etapu přetváření nápadů do reality, která zabírá až třetinu veškeré práce na vývoji produktu, pokrývá SolidWorks Mechanical Conceptual.

Pokud model od počátku vznikal v SolidWorks Mechanical Conceptual, je možné používat v něm střídavě parametrické a přímé modelování
Pokud model od počátku vznikal v SolidWorks Mechanical Conceptual, je možné používat v něm střídavě parametrické a přímé modelování

Uživatelé stávajícího SolidWorksu mohou zůstat v klidu. SolidWorks Mechanical Conceptual tu není od toho, aby z trhu vytěsnil svého staršího sourozence, nýbrž aby konstruktérům a designérům nabídl dosud nevídané a veskrze praktické funkce, jež velkou měrou zdokonalují způsoby, jakými jsou na svět přiváděny nové nápady. Ve světle toho, co SolidWorks Mechanical Conceptual umí, je nakonec podružné, že jde o cloudovou aplikaci. Nakonec je pouze na daném uživateli, zda pro něho je existence tohoto řešení na cloudové technologii překážkou, či nikoliv. Každý má zkrátka svobodnou volbu, zda je pro něj tento software lákavý dostatečně na to, aby ignoroval paranoiu, vyburcovanou nyní dalšími zvěstmi o tom, jak americké zpravodajské agentury sledují internetový provoz.

Aplikací prostupuje několik možností, jak můžete během tvorby návrhu okamžitě komunikovat s ostatními kolegy
Aplikací prostupuje několik možností, jak můžete během tvorby návrhu okamžitě komunikovat s ostatními kolegy

Jak prohlásil šéf Googlu Eric Schmidt, jakákoliv činnost, kterou provádíte on-line, je ze své podstaty sledovatelná někým dalším. Ať je to poslání e-mailu, nahrání dat na Dropbox, nebo prosté „brouzdání“ po webu. Všechny tyto aktivity jsou však z hlediska zneužitelnosti vašich dat mnohem rizikovější, než práce v takovém softwaru, jako je SolidWorks Mechanical Conceptual. Způsobů jeho zabezpečení je několik a už sama podstata toho, že jde o databázové řešení, ve kterém nemůžete čekat souborový systém, na jaký jste zvyklí ze svého počítače, činí vytěžování informací uživatelů pro kohokoliv zvenčí obtížným.

Podstatou správy dat je komunikace

SolidWorks Mechanical Conceptual přináší v jistém ohledu velkou inovaci v tom, jak vzniká počítačový návrh budoucího výrobku a zároveň také, jakým způsobem kolem toho zainteresované osoby komunikují. Nejde přitom jen o samotné konstruktéry, nýbrž tato cesta je přístupná také lidem „zvenčí“, ať už jde o zadavatele zakázky, nebo manažera, který má její hladké uskutečnění na starosti. Ti všichni mohou do SolidWorks Mechanical Conceptual přistupovat k danému projektu s přesně nastavenými právy pro každého z nich. Někdo tak může data vytvářet či upravovat, jiný má dovoleno jen jejich vizuální připomínkování a dalšímu je svěřena výhradně úloha pozorovatele. Zajímavé na tom je také to, že pro každý návrh může existovat nekonečné množství individuálně nastavených „prostorů“, do kterých lze přiřadit různé lidi s různými kompetencemi.

S příchodem cloudového SolidWorksu dostává zcela nový rozměr i správa dat, která je zde podložena profesionální „sociální sítí“
S příchodem cloudového SolidWorksu dostává zcela nový rozměr i správa dat, která je zde podložena profesionální „sociální sítí“

Samotná tvorba návrhu je do značné míry podobná tomu, co nabízejí nástroje známého SolidWorksu. Snad jen s tím rozdílem, že v tomto modeláři můžete prvky parametrického modelu modifikovat tzv. přímými úpravami (ve srovnání s konkurenčními řešeními pro přímé nebo také synchronní úpravy zde navíc nemusíte přecházet do jiného rozhraní, vše se odehrává v rámci jednoho workflow a jednoho modelovacího prostoru). Tento software je do určité míry prediktivní – pomáhá uživateli soustředit se na rozvíjení samotného návrhu, k čemuž ho podporuje poskytováním správných nástrojů ve správnou chvíli, aby se nemusel rozptylovat ničím podružným a v hlavě přemítal především o tom, jak odvést tu nejlepší možnou práci na rozvíjených ideách.

SolidWorks Mechanical Conceptual brzy doplní další cloudové aplikace. Jedna z těch nejbliž-ších ponese název SolidWorks Industrial Conceptual a poslouží k rychlé tvorbě designových konceptů.
SolidWorks Mechanical Conceptual brzy doplní další cloudové aplikace. Jedna z těch nejbliž-ších ponese název SolidWorks Industrial Conceptual a poslouží k rychlé tvorbě designových konceptů.

Název produktu odkazuje k tvorbě mechanismů, a právě ta je doménou této aplikace. Vedle tvorby skic a 3D modelů jsou v SolidWorks Mechanical Conceptual integrovány funkce pro jednoduché kinematické analýzy a rychlou tvorbu různých návrhových variant takových mechanismů. Nedílnou součástí softwaru je integrovaná „sociální síť“ (zde Dassault využil akvizici produktu 3Dswym), která slouží k velmi přehledné správě dat a komunikaci o nich mezi uživateli. Je to zcela nové a popravdě netradiční pojetí toho, co si představujeme pod zkratkou „PDM“. Na druhou stranu, v koncepční fázi se tento způsob komunikace jeví jako vysoce efektivní a lidsky přirozený.

Komplexní platforma pro vývoj výrobků

SolidWorks Mechanical Conceptual plní velmi důležitou úlohu pro samotnou Dassault Systèmes jako pilotní projekt komplexní iniciativy, jejímž cílem je naprosto sjednotit veškeré systémy této firmy a jejich rozšiřující aplikace do jednotné on-line platformy 3D Experience. Jak by to mělo fungovat, jasně ukazuje způsob komunikace mezi SolidWorks Mechanical Conceptual a špičkovým výpočetním systémem Simulia. Veškerá komunikace se odehrává v rámci jednoho rozhraní – uživatel nemusí složitě exportovat data, načítat je do Simulie a tam separátně provádět výpočet. V nové generaci softwaru na platformě 3D Experience je toto vše propojeno a závisí jen na tom, zda jako uživatel disponujete oprávněním využívat takové návazné aplikace, tedy zda máte zaplaceno za jejich licenci.

Letošní soutěž ve 3D modelování našla jednoho vítěze taky na Slovensku. Stal se jím Radoslav Zavřel (druhý zleva) z firmy Schier Technik Slovakia.
Letošní soutěž ve 3D modelování našla jednoho vítěze taky na Slovensku. Stal se jím Radoslav Zavřel (druhý zleva) z firmy Schier Technik Slovakia.

Tím se dostáváme k finanční stránce věci. Samotný SolidWorks Mechanical Conceptual vyjde uživatele z Evropské unie na 249 eur měsíčně. V kontextu dříve představených cloudových CAD a PDM aplikací je to sice cena vyšší, zároveň však zatím žádný jiný dodavatel nenabídl tak širokou funkčnost a tak promyšlenou infrastrukturu vzájemně propojených systémů pro průmyslový design, jako právě Dassault Systèmes v případě 3D Experience. Navíc to vše je opravdu jen úplný začátek.

Softwarové novinky pro inspekci, revize a navrhování forem

SolidWorks Inspection

SolidWorks Inspection
SolidWorks Inspection

Nový software pro tvorbu kontrolních zpráv je k dispozici jako samostatná aplikace s doplňkovým modulem do SolidWorksu. Revizní záznamy lze zaznamenávat také do souborů TIFF a PDF. Umí importovat data z měřicích systémů CMM.

eDrawings pro Android

eDrawings pro Android
eDrawings pro Android

Majitelé telefonů nebo tabletů s operačním systémem Android mají k dispozici prohlížeč CAD dat eDrawings již půl roku. Až nyní si ale mohou za osm dolarů koupit profesionální verzi, obsahující funkce pro měření, řezy, poznámky atd.

SolidWorks Plastics Advanced

SolidWorks Plastics Advanced
SolidWorks Plastics Advanced

Díky aplikacím SolidWorks Plastics je SolidWorks vynikající CAD řešení pro výrobce plastových dílů a forem. Nová verze Plastics Advanced současnou funkčnost rozšiřuje o nástroje pro navrhování a analýzy chladicích systémů forem.

Muž, který si zkonstruoval nohy

Muž, který si zkonstruoval nohy
Muž, který si zkonstruoval nohy

Konference SolidWorks World je v každém svém ročníku místem, kde se můžete setkat s vizionáři, vědci a vynálezci, kteří takříkajíc překročili svůj vlastní stín. Ačkoliv konferenční program v předchozích letech nabídl osobnosti, jako byl režisér Avatara James Cameron, astronauti projektu Apollo James Lovell a Gene Kranz nebo kreativní miliardář Richard Branson, žádný z nich nevyrazil publiku dech takovým způsobem, jako letos biofyzik a úspěšný podnikatel Hugh Herr. Ten totiž, poté, co odpřednášel svoji řeč na téma vývoje počítačem řízených „inteligentních“ protéz, během čehož neustále sebejistě popocházel po pódiu, občas si poskočil nebo se zhoupl v kolenou, vyhrnul si nohavice a takřka šesti tisícům udivených párů očí odhalil, že nemá nohy, nýbrž právě ony digitální protézy, které již mnoho let vyvíjí (a konstruuje v SolidWorksu). Profesor Herr přišel o nohy jako mladý horolezec v roce 1982. Když mu v nemocnici nasadili tou dobou používaná protetika, zděsil se při zjištění, na jak „předpotopní“ pomůcky má být odkázán. Zatímco mnohý jiný by rezignovaně přijal takový osud, Hugh Herr na vzdor invaliditě vystudoval biofyziku na Harvardu, založil futuristickou společnost BioM a ve spolupráci s Massachusettským technologickým institutem vyvíjí protézy a exaskeletony, které se díky využití vestavěných senzorů a procesorů chovají takřka jako skutečné končetiny. Ačkoliv jsou tyto „nohy s umělou inteligencí“ odkázány na baterie a na jedno nabití zvládnou ujít zhruba tři tisíce kroků, Hugh Herr tvrdí, že v některých ohledech dokážou nejen kompenzovat hendikep, ale navíc poskytnou svému nositeli sílu a další vlastnosti, jaké živá lidská končetina nezvládne. S vědomím, že další fází vývoje v BioMu je napojení těchto robotických nohou na lidský nervový systém, se lidstvu otevírá budoucnost, ze které tak trochu mrazí.

Na konferenci SolidWorks World 2014 v San Diegu napsal Jan Homola. Fotografie a ilustrace poskytla společnost Dassault Systèmes.

www.solidworks.cz