Nový produkt pro uživatele SolidWorksu vyvinula společnost 3D Systems, která není v oboru žádným nováčkem. Nástroj 3DExpert kombinuje funkce, které vyžadují konstruktéři a technologové zabývající se aditivní výrobou. Výhodou řešení je příjemné uživatelské prostředí, ve kterém se výroba připravuje a optimalizuje se její výrobní proces pro plastový i kovový 3D tisk.

3DXpert obsahuje nástroje pro optimální orientaci modelu ve stavební komoře, návrh podpůrného materiálu a miniaturních vnitřních příhradových konstrukcí, které umožňují součást odlehčit a zároveň zachovat její pevnostní vlastnosti tak, aby nedošlo při zatížení k destrukcím nebo poškození. Uživatel může připravit výrobu pro konkrétní 3D tiskárnu, nastavit procesní parametry, simulovat a předvídat výrobní proces, použít automatické funkce pro opravu geometrie, nastavit výplň a odhadnout spotřebu materiálu.

3DExpert urychlí konstrukční návrh vnitřních miniaturních struktur. Obrázek: 3D Systems
Nový produkt pomůže s optimalizací orientací součásti na stavební ploše. Obrázek: 3D Systems

Uživatelé SolidWorksu nadále pracují s nativními daty, proto nedojde vlivem přenosu dat k poškození geometrie dílu, tak jako k tomu zpravidla v praxi dochází při importování dat z třetích stran. K novému produktu mají přístup všichni uživatele SolidWorksu, kteří mají zaplacenou údržbu. 3DXpert je ke stažení on-line na webu společnosti 3D Systems a dostupný je ve verzích Standard a Professional. Verze se liší sadami nástrojů a pokročilými funkcemi. Více informací o rozdílech obou verzí jsou dostupné on-line (anglicky).

3Dexpert nabízí nástroje a plnohodnotné funkce pro optimalizaci, přípravu a výrobu 3D tiskem v prostředí SolidWorkus. Obrázek: 3D Systems

Ukázka nového řešení 3DXpert pro přípravu aditivní výroby je zřejmý z videa: (anglicky, 4 minuty):

https://youtu.be/tpqnISC4hd0

Komentáře