Nestátní nezisková společnost Computer Agency, která před 12 lety vytvořila spolu s firmou Autodesk vzdělávací projekt s názvem Autodesk Academia Program pro podporu vzdělávání středních a vysokých škol v CAD technologiích, dnes představila projekt s názvem NetTechGen.

Celý projekt Computer Agency podrobně prezentovala spolu se zástupci Svazu průmyslu a dopravy a Vysokého učení technického v barokní aule rektorátu VUT v Brně.

Jednotlivé části Autodesk Academia Programu podporují používání nejmodernějších CAD technologií ve výuce, vzdělávání a certifikaci pedagogů, poskytování odborných výukových a metodických materiálů, pořádání odborných konferencí a studentských soutěží a certifikaci studentů. K dnešnímu dni je do programu zapojeno 90 středních a vysokých škol z české a slovenské republiky a každoročně získá kolem 700 studentů certifikát Autodesk Student Certification of Completion.

Aby do programu mohly vstoupit další školy nebo alespoň zavedly výuku CAD technologií do vyučování, vznikl projekt NetTechGen. Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků ve výuce technických a přírodovědných předmětů s podporou CAD technologií. To je nezbytným předpokladem pro modernizaci školních vzdělávacích programů a studijních programů na vysokých školách a také pro výchovu kvalifikovaných studentů pro potřeby komerční sféry.

Proškoleni budou pedagogové gymnázií a technických i netechnických středních škol, kde pedagogům chybí základy CAD technologií. V průběhu tříletého projektu se 170 pedagogů seznámí s vývojovými trendy v technických a přírodovědeckých oborech, bude pro ně vytvořeno sedm výukových a sedm metodických modulů a čtyři moduly pro žáky se SVP (speciální vzdělávací potřeby). Cílová skupina absolvuje vybrané výukové moduly realizované prezenčními kurzy a distančním studiem formou e-learningu, absolvuje exkurze a odborné workshopy v komerčním sektoru.

Nabídka softwaru Autodesk ve verzi 2013 pro školy

Společnost Autodesk již dříve v tomto roce globálně nabídla nejnovější verzi 2013 svých softwarových řešení, cloudových služeb a učebních plánů pro vzdělávací instituce, včetně střeních škol, univerzit a školicích institucí. Nabídka zahrnuje přístup k nejnovějším aplikačním sadám a výukovým plánům pro navrhování a tvorbu, včetně specifických sad pro oblast vzdělávání, jež pomáhají instruktorům učit návrhové koncepty a specifické procesy jako například Building Information Modeling (BIM), Digital Entertainment Creation, Digital Prototyping a Sustainable Design.

Nové sady vedle toho propojují vzdělávací instituce s potenciálem cloud computingu prostřednictvím Autodesk 360, platformy umožňující učitelům a studentům získat přístup ke svým návrhům kdykoliv a odkudkoliv díky možnosti ukládat, editovat a sdílet návrhy a využívat takřka neomezeného výkonu cloudové infrastruktury.

Nabídka společnosti Autodesk pro vzdělávání zahrnuje verzi „Ultimate“ komerčně prodávaných softwarových sad, které jsou nyní dostupné na USB médiích. Pro vysoké školy jsou dostupné následující sady:

Sady dostupné pro střední školy:

Komentáře