Výkresy mají stále zásadní význam ve výrobním světě a v Solid Edge ST6 je tvorba dokumentace návrhu snazší než kdykoliv předtím.

Solid Edge nabízí automatické generování schematických tabulek bloků (nebo kusovníků) ve výkresech. Vyberete všechny bloky ve výkresovém listu ve výkresovém pohledu nebo provedete ruční výběr (včetně výběru přetažením okna). Je možné zobrazit informace jako názvy bloků, vlastnosti či popisky a automaticky vytvářet pozice.

Přizpůsobení tabulek bylo vylepšeno a nabízí nyní přímé úpravy písma a odsazení. V tabulce lze navíc přepisovat jednotlivé buňky. Tato flexibilita rozšiřuje tvorbu normalizovaných součástí a seznamů materiálu. Vylepšené zarovnání výkresových pohledů v této verzi výrazně zlepšuje vzhled výkresu. Libovolné dva pohledy lze zarovnat pomocí asociativních klíčových bodů nebo středů výkresových pohledů.

Další významný pokrok v detailování přináší automatické uspořádání kót, buď jednotlivě, nebo pomocí jedné ze dvou metod hromadného výběru: pomocí okna nebo určením výkresového pohledu a výběrem všech kót v tomto pohledu. Nabízené možnosti přináší konstruktérům velkou flexibilitu při uspořádání prvků návrhů.

Výrazně bylo vylepšeno vkládání pozic v kusovnících. Konstruktér může určit umístění pozice a pořadí číslování položek po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Následně Solid Edge sekvenci automaticky vygeneruje. Příkaz tvaru zarovnání přináší další vylepšení při tvorbě detailů modelů. Pozice a značky geometrické tolerance (GDT) lze zarovnat k lineárním, čtyřúhelníkovým nebo nepravidelným tvarům. Poznámky nyní jednoduše přemístíte přetažením nebo úpravou tvaru zarovnání.

Celou sérii dalších zajímavých novinek v Solid Edge ST6 vám představíme v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne 9. října. Každý z účastníků akce získá roční předplatné elektronické verze časopisu Konstruktér pro tablety a PC.

TIP: Celou sérii dalších zajímavých novinek v Solid Edge ST6 vám představíme v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne 9. října. Každý z účastníků akce získá roční předplatné elektronické verze časopisu Konstruktér pro tablety a PC.

Registrujte se zde

Komentáře