Minimalizace nákladů na materiál je při vývoji výrobku velmi důležitým faktorem. Konstruktéři se snaží dodávat bezpečné a spolehlivé výrobky, které splňují všechny zákazníkem určené požadavky a přitom využívají nejmenší množství materiálu.

Vylepšení umístění a funkce součástí je v tomto procesu důležitým krokem a Solid Edge ST6 nabízí dvě automatizované metody pro ověření modelu s jednou nebo více proměnnými. Optimální návrh často závisí na možnostech iterace jedné nezávislé proměnné v zájmu dosažení předem definované cílové hodnoty fyzikální vlastnosti (například hmotnosti, objemu nebo plochy na povrchu). Funkce Hledání řešení je nyní k dispozici ve 3D a lze ji použít k ovlivnění fyzikálních vlastností v tabulce proměnných, které se mohou použít v rámci iterativního řešení v synchronním i sekvenčním režimu.

Funkce optimalizace v prostředí simulace v Solid Edge nabízí konstruktérům scénáře „co kdyby“, které předvídají, jak bude součást reagovat na zadané podmínky zatížení při iteraci jedné nebo více nezávislých proměnných v rozsahu hodnot.

TIP: Celou sérii dalších zajímavých novinek v Solid Edge ST6 vám představíme v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně dne 9. října. Každý z účastníků akce získá roční předplatné elektronické verze časopisu Konstruktér pro tablety a PC.

Registrujte se zde

Komentáře