Nedávná akvizice společnosti Vela Systems firmou Autodesk nastolila poněkud kuriózní situaci – pod Autodesk, který pro něj byl dlouhé roky nesmiřitelným rivalem č. 1, se tak dostal zakladatel SolidWorksu Jon Hirschtick.

Jak k něčemu takovému mohlo dojít? Podrobnosti neznáme, jedinými pojítky zde jsou tisková zpráva z Autodesku (která Hitschticka nijak nezmiňuje) a profil Jona Hirschticka v síti LinkedIn, podle kterého je ve firmě Vela Systems členem představenstva.

Jon Hirschtick, zanícený propagátor nových technologií, na konferenci v Texasu v roce 2011
(foto: Jan Homola)

Podíváte-li se na Hirschtickův profesní život podrobněji, dojde vám, že k Autodesku měl již jednou velmi blízko. V letech 1998 až 2002 totiž působil ve stejné pozici ve firmě Revit Technology, jejíž akvizicí v roce 2002 Autodesk rozšířil své softwarové portfolio pro navrhování budov o systém Revit, jenž se stal jeho klíčovým produktem v tomto segmentu. Mimochodem v tomto období, až do roku 2001, ještě Jon Hirschtick působil jako generální ředitel SolidWorksu a Autodesk, tenkrát masivně investující do rozvoje Inventoru, byl pro SolidWorks úhlavním nepřítelem. Po akvizici Revit Technology tuto tedy logicky opustil, takový střet zájmů tenkrát rozhodně neměl zapotřebí.

Členem představenstva Vela Systems je již od roku 2006. Není bez zajímavosti, že tato firma, vyvíjející software pro práci s interaktivní technickou stavební dokumentací, s Autodeskem dlouhodobě spolupracuje – její aplikace pro správu projektů jsou integrovány do systému Navisworks, který do nabídky Autodesku také přibyl akvizicí, v tomto případě v roce 2007.

Od aktuálního odkoupení Vela Systems si Autodesk slibuje rozšíření možností práce s daty ze svých BIM aplikací, která hodlá zpřístupnit také na mobilních zařízeních, jmenovitě tabletech. Jak na nastalou situaci, kdy se podruhé těsně přiblížil ke svému – teď už někdejšímu – velkému rivalovi, zareagoval Jon Hirschtick, ví zatím jen on sám. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné, tím spíš ve víru konsolidace CAD trhu. Tam, jak zdá se, může někdy nastat takřka nemožné.