Společnost Dassault Systèmes založila nadaci, která chce podpořit současnou vědu a výzkum v oblastech 3D technologií, virtuální reality a řízení životního cyklu výrobku (PLM).

Nadace La Fondation Dassault Systèmes poskytuje granty, digitální obsah a moderní virtuální technologie pro výuku mj. na univerzitách, v institucích a výzkumných ústavech, muzeích, kulturních centrech a dalších prospěšných organizacích v celé Evropské unii.

Nadace La Fondation Dassault Systèmes podpoří zajímavé projekty. Foto: Dassault Systèmes
Nadace La Fondation Dassault Systèmes podpoří zajímavé projekty. Foto: Dassault Systèmes

Podpora zpřístupní 3D obsah, animační a simulační technologie, které v průmyslu dlouhodobě využívají konstruktéři k navrhování, konstrukci a přípravě výroby většiny produktů, na něž dnes běžně spoléháme. Společnost Dassault Systèmes vidí budoucnost v nových metodách učení a chce povzbudit studenty ke studiu technických oborů. Se založením nadace byla podána výzva k přihlašování zajímavých projektů.

Máte-li neotřelý nápad, na stránkách nadace se dozvíte, jak podat přihlášku.

Komentáře