Hlavním motivem vaší návštěvy by samozřejmě měl být v první řadě zájem o novinky v produktové nabídce aplikací značky Autodesk, nicméně možnost odnést si z takového setkání hodnotnou pozornost se taky počítá.

Podrobnější informace najdete v oficiálním textu:

Přijměte prosím pozvání společnosti CAD Studio na sérii roadshow „Autodesk Live 2014“ pořádanou v průběhu května v jedenácti termínech po celé České republice. Můžete se tak naživo seznámit s nejmodernějšími technologiemi CAD, BIM, GIS, CAE a PDM pro počítačové navrhování a ověřit si jejich možnosti v praxi.

Všichni profesionálové z oborů strojírenské konstrukce a výroby, architektury a stavebnictví, i mapování a geoprostorových řešení se mohou na této akci CAD Studia, Platinum partnera Autodesku, seznámit s novými produkty a profesními sadami řešení Autodesk Design Suite 2014 pro CAD navrhování a správu dat, i se zajímavými moderními mobilními a cloud technologiemi využívanými v těchto produktech.

Kdy a kde navštívit roadshow (květen 2013):

  • Stavebnictví: 20. květen/23. květen – Praha, 21. květen, 22. květen – Brno
  • Strojírenství: 14. květen – Pardubice, 15. květen – Praha, 16. květen – Plzeň, 22. květen – Brno, 23. květen – Ostrava
  • GIS: 28. květen – Brno, 30. květen – Praha

Online registrace: www.cadstudio.cz/roadshow2014

Každý účastník dostane malý dárek a z účastníků celé roadshow budou vylosováni dva šťastní majitelé tabletu Apple iPad Mini (1. cena), na kterém běží mj. řada bezplatných aplikací Autodesku, dva noví majitelé 3D myši 3Dconnexion SpaceNavigator pro ovládání 3D CAD aplikací (2. cena) a dva účastníci získají batoh CAD Studio (3. cena).

Účast na seminářích je pro všechny zájemce bezplatná, z kapacitních důvodů je třeba se předem registrovat.

Komentáře