Nedlouho poté, co se mobilní AutoCAD zbavil své „teleshoppingové“ přípony WS, přichází ve zcela nové verzi, která nadchne novým způsobem kreslení.

Ty nejzajímavější novinky, které přináší AutoCAD 360 2.0, jsou celkem čtyři. První z nich již zmíněný nový způsob kreslení, nazývaný „Smart Pen“, tedy chytré pero. Zatímco v předchozí verzi jste museli pro kreslení úsečky, kružnice nebo čtyřúhelníku volit různé nástroje, nyní si vystačíte se základním perem. Všechny objekty můžete skicovat prstem doslova od ruky, přičemž program jim automaticky přiřazuje geometricky přesné tvary. Jak to celé funguje, můžete vidět pod článkem na videu.

Skicování v mobilním AutoCADu 360 2.0 jde pěkně od ruky. Zdroj: Autodesk
Skicování v mobilním AutoCADu 360 2.0 jde pěkně od ruky. Zdroj: Autodesk

Druhou „velkou“ změnou je možnost přistupovat z AutoCADu 360 k datům v externích úložištích, jako je například Dropbox, Box, Buzzsaw nebo další (doposud bylo nutno využívat pouze úložiště dokumentů Autodesk 360).

V neposlední řadě došlo k nezbytnému vývoji u běžných CAD nástrojů – také mobilní AutoCAD 360 tedy má konečně nástroj pro kótování a dále zjednodušené odměřování délek a ploch.

Více se dozvíte na www.autocad360.com.

VIDEO: Funkce Smart Pen v aplikaci AutoCAD 360

http://www.youtube.com/watch?v=HV86bOK_MY0

Komentáře