Společnost GOM díky své průmyslové odbornosti a vysoce kvalifikovanému týmu pracovníků dlouhodobě vyvíjí a vyrábí nejmodernější technologie pro 3D optická měření. Nyní přichází s novým řešením ATOS ScanBox, kterým určuje zcela nový standard automatizace 3D měření a inspekce.

(Zdroj: Tisková zpráva)

ATOS ScanBox je samostatná mobilní buňka složená ze standardizovaných a optimalizovaných komponentů pro plně automatizované optické měření, která vyžaduje pouze jedno připojení do elektrické zásuvky a místo o pouhých 11 m2.

V průmyslovém prostředí se mobilní automatizované buňky stávají důležitou součástí řady výrobních procesů. Sestavování individuálních buněk, tvořených z rozličných komponentů, je časově i finančně nákladný proces, a proto je ATOS ScanBox ideálním řešením. ATOS ScanBox je připraven k použití prakticky ihned. Všechny jeho komponenty, ze kterých se skládá, jsou komponenty standardizované a optimalizované pro automatizované optické měření a inspekci. ATOS ScanBox, který kombinuje flexibilitu s maximální spolehlivostí, je první mobilní standardizované řešení pro automatizované měření 3D geometrie, obsahující všechny potřebné nástroje od plánování inspekce přes programování a řízení robota až po tvorbu přehledných grafických reportů.

ATOS ScanBox je vyroben jako přemístitelná buňka s bezpečnostním, speciálně navrženým ostěním, což umožňuje jeho transport na standardních paletách. Umístění buňky na místo ve výrobní lince tak může být velmi rychlé a neovlivní výrobní proces zdlouhavou montáží. Díky kompaktním vnitřním rozměrům pracovního prostoru lze měřit díly o rozměru až 2x2m s hmotností do 500kg. Dodává se také ve variantě pro měření menších dílů, v tomto případě vyžaduje jen 5 m2 půdorysné plochy.

ATOS ScanBox exkluzivně integruje pečlivě vybrané a praxí osvědčené komponenty. Skenovacím zařízením je 3D optický skener ATOS Triple Scan s novou technologií modrého světla a integrovanou fotogrammetrií, který byl vyvíjen s ohledem na požadavky průmyslového použití a speciálně uzpůsoben pro automatizovaná měření. Dalšími komponenty jsou robot (vybraný podle optimálního dosahu, nosnosti a možnosti skrytého vedení kabeláže), rotační stůl a ovládací pult. Ovládání všech těchto komponentů v buňce, včetně vyhodnocení měření, obsluhuje jediný společný software ATOS Professional od firmy GOM. Tato koncepce řešení „vše od jednoho dodavatele“ eliminuje nutnost spolupráce s více firmami při složité koordinaci designerského návrhu, instalace, školení nebo následné technické podpoře. Dalším silným argumentem je také krátký termín dodání a rychlé zprovoznění.

ATOS ScanBox garantuje maximální bezpečnost během procesu měření i procesu vyhodnocení. Jakmile se robot s rotačním stolem umístí do prostoru uvnitř bezpečnostního ostění, uživateli již nehrozí žádné riziko. Díky standardizované koncepci uzavřené buňky není potřeba řešit bezpečnostní rizika kontaktu robota s člověkem (jak je to nutné při běžném použití robota). Profesionální softwarové řešení zabrání jakékoliv kolizi mezi všemi komponenty v pracovním prostoru, a to včetně měřeného dílu. Důležitou součástí celého řešení je softwarový modul VMR (Virtual Measuring Room), který řídí proces měření i ovládání robota s rotačním stolem. Kromě řízení umožňuje také virtuální plánování měřícího programu, a to bez nutnosti psaní skriptů nebo maker. Virtuální měřící místnost je obrazem reálného pracovního prostoru zohledňující i ty nejmenší detaily, které by mohly zapříčinit případnou kolizi. Polohování robota se realizuje jednoduše virtuálním tažením senzoru do požadované polohy. Každá poloha se uloží v softwaru a takto „offline“ vzniklý program následně řídí reálný robot.

Průmyslové provedení ATOS ScanBox umožňuje rychlou instalaci bez nutnosti mechanického upevňování do podlahy. Není vyžadována žádná speciální podkladová deska, standardně postačuje rovná podlaha. ATOS ScanBox může být díky své mobilitě snadno přemísťován v rámci haly nebo mezi jednotlivými pobočkami firmy podle aktuální potřeby výroby.

Komentáře