Aktuální verze vyspělého výpočetního softwaru pro matematické a fyzikální simulace přichází vybavena 25 novými funkcemi, robustnějšími knihovnami a s integrací do MS Excelu.

Mathcad 15.0, spadající již nějaký čas do portfolia společnosti PTC, prošel vývojem i vzhledem ke spolupráci s ostatními systémy PTC, jako je Pro/Engineer, Windchill PDMLink a Windchill ProductPoint, jejichž uživatelům nabídne kvalitnější zpracování návrhových dat ve strojírenských projektech.

Spousta nových funkcí, přidaných do poslední verze, je zaměřena na podporu návrhových experimentů, s jejich pomocí mohou konstruktéři analyzovat rozličné vzájemně se ovlivňující interakce. Tím mohou identifikovat kritická místa v návrzích a odvodit optimální řešení. Pro řešení základních úloh je předem připraveno několik experimentálních šablon.

Program pokročil též v integraci aplikací a knihoven třetích stran. Jeho uživatelům jsou nyní k dispozici rozsáhlé referenční knihovny Knovel Math, obsahující postupy k řešení komplexních matematických úloh. Dále byly integrovány technologie Kornucopia (poskytuje funkce a šablony pracovních postupů, kterými snižuje čas nezbytný pro zpracování analýz) a Truenumbers (slouží k přenášení matematických hodnot mezi aplikacemi bez ztráty integrity). Přidána byla též podpora již zmíněného MS Excelu v poslední verzi.

Mathcad 15.0 je dostupný od konce června ve všech podporovaných jazykových mutacích.

Zdroj: PTC

Komentáře