Výrobu tvarově složitých dílů 3D tiskem lze výrazně zkvalitnit i zrychlit nastavením nejvhodnější možné orientace prvku v tiskové komoře. Právě o tento úkon se umí bezvadně postarat software Atlas3D.

Pokud jde o aditivní výrobu, patří v ní firma Siemens ke světovým průkopníkům, a to jak v softwarové podpoře, tak v samotném využívání průmyslového 3D tisku. Součástí nabídky Siemensu se nyní stala cloudová aplikace Atlas3D vyvinutá původně firmou Sunata. Účelem tohoto řešení je návrh nejvhodnější orientace dílu ve stavební komoře 3D tiskárny a redukce nezbytných podpěr, přičemž se vychází z analýzy teplotních deformací vyráběného prvku. Výpočty budou realizovány propojením cloudové infrastruktury Atlas3D a systému Simcenter.

Po akvizici společnosti Sunata se Atlas3D stane součástí on-line portfolia Siemens Digital Industries Software, jehož nabídka pokrývá potřeby zákazníků všech velikostí – od nadnárodních korporací přes centra služeb 3D tisku po individuální konstruktéry.

Komentáře