Podobně, jako Google vyhledává text, hledá 3DPartFinder podobné 3D modely. Určujícím parametrem vyhledávaných těles je jejich tvarová podoba.

Princip vyhledávání je jednoduchý: otevřete vybraný díl, spustíte 3DPartFinder a necháte vyhledat podobný díl. Výsledky vyhledávání jsou řazeny podle podobnosti – nejbližší originálu najdete nahoře.

Nemodelujte již jednou modelovaný díl, 3DPartFinder jej vyhledá. Foto: 3DSemantix
Nemodelujte již jednou modelovaný díl, 3DPartFinder jej vyhledá. Foto: 3DSemantix

3DPartFinder je využitelný pro vybrané aplikace společnosti Autodesk, Siemens, PTC, SofTech a Dassault Systèmes. Výčet podporovaných aplikací naleznete na stránce 3DSemantix Partnerships.

Komentáře