Nový software PTC Windchill PDM Essentials zpřístupňuje nezbytné funkce správy dat všem firmám, které se dosud obávaly přílišné komplexnosti a složité implementace PLM systémů, používaných zejména velkými společnostmi.

PTC Windchill PDM Essentials bezpečně řídí, vyhledává a sdílí CAD konstrukční návrhy a související dokumentaci. Umožňuje spolupracovat nad konstrukčními návrhy lidem v celém podniku. Zásadním způsobem zjednodušuje činnosti související s řízením a opakovaným používáním 3D CAD dat, výkresů a doprovodné dokumentace. Díky řízenému přístupu ke konstrukčním informacím mohou uživatelé bezpečně sdílet konstrukční návrhy bez obav z nechtěného přepisu nebo smazání dat.

Systém pro správu dat PTC Windchill PDM Essentials je integrován přímo do rozhraní CAD systému PTC Creo.
Systém pro správu dat PTC Windchill PDM Essentials je integrován přímo do rozhraní CAD systému PTC Creo.

Přístup ke konstrukčním datům a možnost jejich prohlížení kdekoliv v podniku podstatně zvyšuje jejich opakované používání mimo konstrukční oddělení, ale i v nových vývojových projektech. Schopnost opakovaně používat konstrukční data umožňuje výrobním podnikům podstatně zkrátit dodací termíny svých výrobků. Uživatelé ušetří spoustu času díky výkonným nástrojům pro vyhledávání, které umožní rychle získávat potřebné informace. Tím se posiluje schopnost inovovat výrobky a vytvářet nové produkty na vyšší úrovni a ve vyšší kvalitě. Na základě toho, a díky schopnosti dříve komunikovat a sdílet data výrobku, dokáží výrobní podniky průběžně zvyšovat technickou úroveň a kvalitu svých produktů, snižovat vývojové a výrobní náklady a zkracovat dodací termíny.

„Malý velký“ Windchill od PTC

PTC Windchill PDM Essentials vychází z ověřeného konceptu „velkého“ Windchillu, tedy konceptu centrálního úložiště konstrukčních dat na platformě internetových technologií. Spravuje CAD data vytvořená jak ve vlastních CAD systémech PTC Creo, Creo Elements/Direct a výpočetního software PTC Mathcad, tak stejně dobře spravuje data vytvořená v AutoCADu, Autodesk Inventoru nebo třeba SolidWorksu.

Aplikace poskytuje výkonné vizualizační funkce. Uživatel má možnost otevřít zvolené díly a sestavy ve více oknech, prohlížet je, proměřovat, provádět dynamické řezy, poznámkovat apod.
Aplikace poskytuje výkonné vizualizační funkce. Uživatel má možnost otevřít zvolené díly a sestavy ve více oknech, prohlížet je, proměřovat, provádět dynamické řezy, poznámkovat apod.

Je zřejmé, že konstrukční dokumentaci netvoří jen CAD data. PTC Windchill PDM Essentials spravuje také obecné dokumenty vytvořené v Microsoft Office nebo soubory PDF. Uživatelé jistě ocení silné nástroje pro vyhledávání informací – k dispozici je vyhledávání podle názvů, adresářů, data vytvoření, jména autora, podle interních parametrů CAD modelů nebo třeba podle vývojového stádia.

Díky integrovaným vizualizačním prostředkům získává PTC Windchill oblibu i mimo konstrukční oddělení. Data z PTC Creo a soubory v dalších formátech nyní můžete prohlížet a proměřovat, aniž byste k tomu potřebovali CAD software. Prohlížená data můžete opatřit poznámkami, které zůstávají jejích součástí a lze je dále využít.

Pohled na celkovou sestavu stroje v prostředí PTC Windchill PDM Essentials. Vlevo je k dispozici celá struktura stroje včetně označených verzí použitých dílů a sestav, vpravo vizualizace stroje.
Pohled na celkovou sestavu stroje v prostředí PTC Windchill PDM Essentials. Vlevo je k dispozici celá struktura stroje včetně označených verzí použitých dílů a sestav, vpravo vizualizace stroje.

Značných časových úspor při realizaci konstrukčních projektů dosáhnete díky opakovanému použití již existujících dat. V takových případech máte k dispozici funkce kopírování a přejmenování konstrukčních dat bez potřeby jejich načtení do příslušného CAD softwaru. Uživatel nemusí mít strach ze ztráty vazeb ani vytvoření datových duplicit a následné havárie při načítání dat. Takto lze tedy použít stejné díly/podsestavy ve více sestavách s možností tuto vazbu kdykoliv v budoucnu přerušit. Díky vývojovým interakcím dochází ke vzniku více verzí dat. PTC Windchill udržuje vzájemnou vazbu mezi verzemi, což umožňuje kdykoliv se vrátit ke starším verzím.

Rozpracováno, schváleno, uvolněno…

PTC Windchill PDM Essentials řídí životní cyklus, přímo podporuje vývojový proces, sleduje a řídí vývojová stádia výrobku v jednotlivých etapách jeho „života“. Uživatel tak má stále aktuální přehled o stavu řešeného projektu a může tedy přijímat správná rozhodnutí pro jeho další směřování.

Změnou stádia projektu dochází automaticky ke změně přístupových práv. To zamezuje např. provedení neoprávněných zásahů do dokumentace ve fázi, když již byla uvolněna do výroby. V PTC Windchill PDM Essentials jsou data uvolňována elektronickým procesem, a to i v případě realizace změn. Proces je provázen automatickým požadavkem na vyjádření k navrhované změně a následným oznámením o výsledku schválení. Systém také podporuje e-mailové zadávání úkolů členům realizačního týmu stejně jako e-mailovou informační službu.

Systém poskytuje uživatelům stále aktuální informace o stavu zakázky (verze, stav, datum poslední změny apod.). Struktura zobrazovaných informací je jednoduše konfigurovatelná dle potřeby.
Systém poskytuje uživatelům stále aktuální informace o stavu zakázky (verze, stav, datum poslední změny apod.). Struktura zobrazovaných informací je jednoduše konfigurovatelná dle potřeby.

PTC Windchill PDM Essentials vytváří prostředí pro efektivní týmovou spolupráci napříč podnikem. Zajišťuje ochranu před ztrátou cenných výrobkových dat a zamezuje jejich přepsání při spolupráci více uživatelů nad společným projektem. Poskytuje informace o probíhající editaci dat včetně informace, kdo editaci provádí. Zpřístupňuje všechny potřebné informace pro rychlé zpracování projektů.

Snadná implementace a výhodné licencování

PTC Windchill PDM Essentials byl sestaven tak, aby se dal snadno a rychle nainstalovat a co nejdříve využívat k řízení vývojových projektů. Instalační balíček zahrnuje vše potřebné pro provoz – vedle samotného software PTC Windchill také SQL nástroje, Creo View Lite, Workgroup Manager for Autodesk Inventor, Workgroup Manager for SolidWorks apod. Praxe potvrzuje, že instalace a základní nastavení PTC Windchill PDM Essentials netrvá déle než dvě hodiny.

Firma PTC, autor tohoto softwaru, doladila také systém licencování tak, aby odpovídal potřebám středních i malých firem. K dispozici jsou licence jednak integrované společně s CAD systémem PTC Creo, nebo samostatné licence. Navíc jsou licence určeny pro provoz v plovoucím tzv. floating režimu. To přispívá k optimalizaci využívání licencí především mimo konstrukční týmy, kde je možné licence sdílet mezi více občasnými uživateli a tak dosahovat jejich lepšího využití.

Jistě dobrou zprávou pro uživatele je i skutečnost, že je zajištěna datová kompatibilita směrem do „velkého“ PTC Windchill v případě, že potřeby podniku se natolik změní, že bude třeba využít některých speciálních funkcí.

Prezentace společnosti AV Engineering, napsal Petr Čevela.

www.aveng.cz

Komentáře