Podle potřeby můžete v prostředí Mastercamu měnit systémové jednotky – na výběr jsou metrické i palcové. Rychlou změnu provedete v nastavení systémových vlastností.

Vložíte-li díl do prostředí Mastercam, zkontrolujte, zdali jsou správně nastaveny jednotky. Jednotky jsou zobrazeny v pravé dolní části grafické plochy
Vložíte-li díl do prostředí Mastercamu, zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny jednotky. Zobrazeny jsou v pravé dolní části grafické plochy
Změnu provedete v okně Konfigurace systému, které vyvoláte v nabídce Nastavení > Konfigurace systému
Změnu jednotek provedete v okně Konfigurace systému, které vyvoláte v nabídce Nastavení > Konfigurace systému
V dolní části proveďte změnu v roletové nabídce Aktuální
Změnu proveďte v roletové nabídce Aktuální
Po provedení změny zkontrolujte jednotky
Po provedení změny opět zkontrolujte jednotky

Komentáře