Jednou ze základních 2,5D frézovacích operací je obrábění kapes. Mohou mít tvar obdélníkový, kruhový nebo nepravidelný. Z hlediska přístupu nástroje jsou kapsy otevřené nebo uzavřené. Podívejme se, jak se v Mastercamu programuje dráha nástroje pro frézování obdélníkové uzavřené kapsy.

Ukázku programování frézování kapes v CAM řešení Mastercam si demonstrujeme na modelu desky.

Cílem je obrobit dvě červeně zvýrazněné uzavřené kapsy
Ze zadání vyplývá obrobit dvě červeně zvýrazněné uzavřené kapsy. Vizualizace: SolidWorks
Vložte model do prostředí Mastercam a upravte pozici modelu pomocí příkazu Transformovat tak, aby…
Vložte model do prostředí Mastercamu a upravte pozici modelu pomocí příkazu Transformovat – tak, aby…
… ležel v rohu a na horní ploše modelu.
… ležel v rohu na horní ploše modelu.
Rohem se myslí průsečík hran modelu
Rohem se myslí průsečík hran modelu

Tip: Jak postupovat při vložení a transformaci modelu do prostředí Mastercamu, se dozvíte v návodech Jak importovat geometrii modelu a Jak posunout importovaný model do počátku.

Máte-li vložený model a nastavený počátek souřadného systému, klikněte na položku Soubory v panelu Dráhy nástroje
Máte-li vložený model a nastavený počátek souřadného systému, klikněte na položku Soubory v panelu Dráhy nástroje
V okně Vlastnosti obráběcího postupu upravte název v poli Název skupiny a klikněte na záložku Nastavení nástroje
Upravte označení obráběcího postupu v poli Název skupiny a klikněte na záložku Nastavení nástroje
V této záložce je důležité vybrat režim výpočtu řezných parametrů – posuvu. Ten lze vypočítat z nástroje nebo definovaného materiálu. V případě výpočtu řezných podmínek vycházejících z definovaného materiálu, můžete ho vybrat z Knihovny materiálu. Aktivujte funkci Z nástroje a pokračujte kliknutím na záložku Polotovar
V této záložce je důležité vybrat režim výpočtu řezných parametrů – posuvu. Ten lze vypočítat z definice řezného nástroje nebo obráběného materiálu. V případě výpočtu řezných podmínek, vycházejících z definovaného materiálu, pokračujte do Knihovny materiálu. Vycházíte-li z nástroje, aktivujte funkci Z nástroje a pokračujte kliknutím na záložku Polotovar
V záložce Polotovar ponechejte nastavenou rovinu polotovaru i jeho tvar – Hranol. Pokud by měl model jiný tvar, můžete nastavit tvar válce, vybraného tělesa nebo jej definujete ze souboru vlastního modelu. Aktivujte zobrazení modelu jako tělesa a klikněte na tlačítko Obalový hranol – tvar a rozměry polotovaru budou definovány automaticky
V záložce Polotovar ponechejte nastavenou rovinu polotovaru i jeho tvar – Hranol. Pokud by měl model jiný geometrický tvar, máte na výběr válec, vybrané těleso nebo jej můžete definovat ze souboru (např. vlastní model). Aktivujte zobrazení modelu jako tělesa a klikněte na tlačítko Obalový hranol. Tvar a rozměry polotovaru budou definovány automaticky
Automaticky přiřazené parametry polotovaru lze zvětšit ručním zadáním v poli Zvětšit. Provedené úpravy potvrďte tlačítkem OK
Automaticky přiřazené parametry polotovaru lze upravit ručně v poli Zvětšit. Provedené úpravy potvrďte tlačítkem OK
V okně Vlastnosti obráběcího postupu, v záložce Polotovar se automaticky přiřadily rozměry polotovaru. Potvrďte úpravy tlačítkem OK
V okně Vlastnosti obráběcího postupu, v záložce Polotovar, se automaticky přiřadí rozměry polotovaru. Potvrďte úpravy tlačítkem OK
Model překrývá transparentně zobrazený polotovar. Změnit stínování a skrýt nebo zobrazit model můžete provést tlačítky Přepínač stínování polotovaru a Zobrazit/skrýt polotovar, která najdete v Panelu nástrojů
Model překrývá transparentní polotovar. Změnit stínování a skrýt nebo zobrazit model můžete tlačítky Přepínač stínování polotovaru a Zobrazit/skrýt polotovar, která najdete v Panelu nástrojů
Model s polotovarem v drátovém režimu
Model s polotovarem zobrazeným v drátovém režimu
Jestliže je definován polotovar, přistoupíme k programování dráhy nástroje. Rozbalte menu Dráhy nástrojů a vyberte příkaz Kapsy
Jestliže je definován polotovar, přistoupíme k programování dráhy nástroje. Rozbalte menu Dráhy nástrojů a vyberte příkaz Kapsy
Zadejte název nového NC programu – např. 2D-kapsy
Zadejte nový název NC programu – např. 2D-kapsy
V okně Řetězení aktivujte výběr tělesa (tlačítko Těleso) a výběr hrany a obvodu (tlačítka Hrana a Obvod)
V okně Řetězení aktivujte výběr tělesa (tlačítko Těleso) a výběr hrany a obvodu (tlačítka Hrana a Obvod)
Označte horní obvodovou hranu první kapsy a potvrďte výběr
Označte horní obvodovou hranu první kapsy a potvrďte výběr
Označte obvodovou hranu druhé kapsy a potvrďte výběr
Označte obvodovou hranu druhé kapsy a potvrďte výběr
Ukončete výběr řetězení
Ukončete výběr řetězení
V okně 2D dráhy nástroje – Kapsy klikněte na záložku Nástroj. Před tím, než provedeme výběr nástroje, aktivujeme filtr vhodného nástroje. Klikněte na tlačítko Filtr
V okně 2D dráhy nástroje – Kapsy klikněte na záložku Nástroj. Před tím, než provedete výběr nástroje, aktivujte filtrování nástrojů (databázi nástrojů omezíte na konkrétní tvary). Klikněte na tlačítko Filtr
V okně Filtr nástrojů aktivujte výběr válcové stopkové frézy (levé horní tlačítko) a potvrďte provedené změny
V okně Filtr nástrojů aktivujte výběr válcové stopkové frézy (levé horní tlačítko) a potvrďte provedené změny
Klikněte na tlačítko Nástroj z knihovny
Klikněte na tlačítko Nástroj z knihovny
Vyberte válcovou frézu o průměru 12 mm a potvrďte volbu nástroje
Vyberte válcovou frézu o průměru 12 mm a potvrďte volbu nástroje
Klikněte na záložku Držák a tlačítko Z knihovny
Klikněte na záložku Držák a tlačítko Z knihovny
Zvolte typ BT-40-mm.tooldb
Zvolte typ BT-40-mm.tooldb
Aktivujte držák B4C3-0040. V pravé části okna jsou uvedeny vlastnosti segmentu prodloužení a rozměry držáku nástroje
Aktivujte držák B4C3-0040. V pravé části okna jsou uvedeny vlastnosti segmentu prodloužení a rozměry držáku
Přejděte do záložky Parametry obrábění. V tomto poli můžete měnit volbu směru frézování: sousledné nebo nesousledné (zpravidla se volí sousledné). Rovněž můžete nastavit přídavek na dokončení na dno a stěny obrobku
Přejděte do záložky Parametry obrábění. V tomto poli můžete měnit volbu směru frézování: sousledné nebo nesousledné (zpravidla se volí frézování sousledné). Rovněž můžete nastavit přídavek na dokončení na dno a stěny obrobku
V záložce Hrubování vyberte vhodný typ obrábění – např. Konstantní přesah spirály. Další parametry ponechejte ve výchozím nastavení
V záložce Hrubování vyberte vhodný typ obrábění – např. Konstantní přesah spirály. Další parametry ponechejte ve výchozím nastavení
Zvolte typ zaříznutí Rampa. Provedení zajíždění nástroje do materiálu můžete vidět na obrázku vpravo. Parametry ponechejte ve výchozím nastavení
Zvolte typ zaříznutí Rampa. Půběh zajíždění nástroje do materiálu můžete vidět na obrázku vpravo. Parametry ponechejte ve výchozím nastavení
Jakmile je nastaveno hrubování, upravíme hodnoty a parametry pro dokončování. V záložce Dokončování aktivujte položky Dokončovací dráhy jen na konečné hloubce, Dokončovat až po všech hrubovacích drahách a Začít na nejbližším prvku
Jakmile je nastaveno hrubování, upravte hodnoty a parametry pro dokončování. V záložce Dokončování aktivujte položky Dokončovací dráhy jen na konečné hloubce, Dokončovat až po všech hrubovacích drahách a Začít na nejbližším prvku
U dokončovacího obrábění můžete nastavit najíždění nástroje do řezu a vyjíždění nástroje z řezu. Z hlediska hladkého povrchu obrobené plochy je vhodné volit najíždění tečně po oblouku. Parametry dráhy najetí a vyjetí lze upravit v panelech Najetí a Konec
U dokončovacího obrábění můžete nastavit najíždění nástroje do řezu a vyjíždění nástroje z řezu. Z hlediska nároků na parametry drsnosti – hladký obrobený povrch – je vhodné volit najíždění tečně po oblouku. Parametry dráhy najetí a vyjetí lze upravit v panelech Najetí a Konec
V záložce Parametry napojení se definují hodnoty důležité pro najíždění a odjíždění nástroje k polotovaru. Nástroj zpravidla najíždí rychloposuvem do určité vzdálenosti v ose Z a lineárním posuvem najíždí k polotovaru. U frézování kapes je důležité definovat jejich hloubku. Klikněte na tlačítko Hloubka…
V záložce Parametry napojení se definují hodnoty důležité pro najíždění a odjíždění nástroje k polotovaru. Nástroj zpravidla najíždí rychloposuvem do bezpečné vzdálenosti nad polotovar a posuvem najíždí k polotovaru. U frézování kapes je důležité definovat jejich hloubku. Klikněte na tlačítko Hloubka…
a … klikněte levým tlačítkem na spodní hranu kapsy
… a klikněte levým tlačítkem na spodní hranu kapsy
Hloubka se definuje automaticky vůči počátku souřadného systému. Dokončete provedené úpravy tlačítkem OK
Hloubka se definuje automaticky vůči počátku souřadného systému. Dokončete provedené úpravy tlačítkem OK
Na modelu můžete sledovat vykreslené dráhy nástroje. Žlutě jsou zobrazeny dráhy přejezdů rychloposuvem, modře posuvovou rychlostí – ta vychází z vybraného nástroje
Na modelu můžete sledovat vykreslené dráhy nástroje. Žlutě jsou zobrazeny dráhy přejezdů rychloposuvem, modře posuvovou rychlostí – vychází z volby řezného nástroje
Simulaci obrábění spustíte kliknutím na položku Dráhy nástroje v panelu Dráhy nástrojů
Simulaci obrábění spustíte kliknutím na položku Dráhy nástroje v panelu Dráhy nástrojů
V okně Simulace drah nástroje aktivujte položky: Zobrazit s barevným rozlišením, Zobrazit nástroj, Zobrazit držák, Zobrazit rychloposuv a Zobrazit koncové body pohybů
V okně Simulace drah nástroje aktivujte položky Zobrazit s barevným rozlišením, Zobrazit nástroj, Zobrazit držák, Zobrazit rychloposuv a Zobrazit koncové body pohybů
Zdali jste aktivovali položky, spusťte simulaci tlačítkem Přehrát
Pokud jste položky aktivovali, spusťte simulaci tlačítkem Přehrát
V simulaci můžete sledovat hrubování kapes s nájezdem nástroje po rampě…
V simulaci můžete sledovat hrubování kapes s nájezdem nástroje po rampě…
… a dokončovací operaci
… a dokončovací operaci
Chcete-li upravit řezné podmínky, klikněte na položku Parametry v panelu Dráhy nástrojů
Chcete-li upravit řezné podmínky, klikněte na položku Parametry v panelu Dráhy nástrojů
Proveďte patřičné úpravy řezných podmínek, parametrů hrubování, dokončování nebo zaříznutí
Proveďte podle potřeby úpravy řezných podmínek, parametrů hrubování, dokončování nebo zaříznutí
Změnit můžete i parametry řezného nástroje…
Změnit můžete nástroj, jeho parametry…
… nebo definovanou geometrii
… nebo definovanou geometrii
Simulaci můžete ověřit i v řešení Simulátor Mastercam. Klikněte pravým tlačítkem na Dráha nástroje v panelu Dráhy nástrojů – aplikace se spustí automaticky
Simulaci můžete ověřit i v řešení Simulátor Mastercam. Klikněte pravým tlačítkem na Dráha nástroje v panelu Dráhy nástrojů – aplikace se spustí automaticky

Komentáře