Umíte-li již importovat geometrii CAD modelu do prostředí Mastercamu, podívejme se, jak díl posunout do počátku souřadného systému. 

Po vložení geometrie modelu je nutné zkontrolovat, zda je model správně umístěný vůči počátku souřadného systému. Z obrázku je zřetelné, že model v počátku neleží – je v prostoru – a nejlepší volbou bude, aby levý horní vrchol ležel v počátku souřadného systému a vytvořil zároveň nulový bod obrobku
Po vložení geometrie modelu vždy zkontrolujte, zda je model správně umístěn vůči počátku souřadného systému. Z obrázku je zřetelné, že model v počátku neleží – je v prostoru. Nejlepší volbou bude, aby v něm ležel levý horní vrchol a vytvořil zároveň nulový bod obrobku

Postup posunutí dílu do počátku souřadného systému

V nabídce Transformace vyberte příkaz Posunutí
V nabídce Transformace vyberte příkaz Posunutí
Pokyny můžete sledovat i v plovoucím panelu
Pokyny můžete sledovat i v plovoucím panelu
Označte geometrii určenou k posunutí
Označte geometrii určenou k posunutí – klikněte na model
Výběr potvrdíte a ukončíte zeleným tlačítkem Ukončit výběr, které leží v panelu nástrojů
Výběr potvrdíte a ukončíte zeleným tlačítkem Ukončit výběr, které leží v panelu nástrojů
V okně Posunutí vyberte příkaz Výběr výchozího bodu
V okně Posunutí vyberte příkaz Výběr výchozího bodu
Vyberte bod, podle kterého chcete geometrii posunout. V tomto případě vrchol označený červenou šipkou
Vyberte bod, podle kterého chcete geometrii posunout. V tomto případě označte vrchol zvýrazněný červenou šipkou
Vyberte bod, do kterého chcete geometrii posunout – počátek souřadného systému
Vyberte bod, do kterého chcete geometrii posunout – klikněte na počátek souřadného systému
V okně Posunutí aktivujte položku Posun a potvrďte nastavení posunutí
V okně Posunutí aktivujte položku Posun a potvrďte provedená nastavení
Zkontrolujte, zdali leží vrchol v počátku souřadného systému
Zkontrolujte, leží-li vrchol v počátku souřadného systému
V panelu nástrojů vyberte příkaz Vyčistit barvy
V panelu nástrojů vyberte příkaz Vyčistit barvy
Importovaná geometrie po transformaci do počátku souřadného systému je připravena k tvorbě programu pro výrobu obráběním
Importovaná geometrie je po transformaci do počátku souřadného systému připravena k tvorbě programu pro výrobu obráběním na CNC frézovacím stroji

Komentáře