Učíte se pracovat s řešením Mastercam? Poradíme vám, jak do prostředí CAM řešení importujete CAD model.

V nabídce Soubor vyberte příkaz Vložit soubor
V nabídce Soubor vyberte příkaz Vložit soubor
Nastavte si zobrazení dokumentů podle datového formátu nebo si zobrazte všechny soubory. Z vybraného adresáře vyhledejte díl, který chcete do řešení Mastercam importovat. Názorně je uvedena ukázka dokumentu uloženého v SolidWorksu (koncovka SLDPRT). Po výběru dokumentu stiskněte tlačítko Nastavení
Nastavte si zobrazení dokumentů podle datového formátu nebo si zobrazte všechny soubory. Z vybraného adresáře vyhledejte díl, který chcete do řešení Mastercam importovat. Názorně je uvedena ukázka dokumentu uloženého v SolidWorksu (koncovka SLDPRT). Po výběru dokumentu stiskněte tlačítko Nastavení
Po stlačení tlačítka se vyvolá okno Parametry souboru SolidWorks. V okně můžete upravit nastavení, zdali chcete importovat tělesa nebo oříznuté plochy, můžete zvolit měřítko a aktivovat import křivek hran. Rozměry, počet prvků, velikost dokumentu a datum vytvoření sumarizuje pole Informace ze souboru. Potvrďte úpravy a pokračujte tlačítkem Otevřít
V okně Parametry souboru SolidWorks můžete upravit nastavení importu (tělesa nebo oříznuté plochy), zvolit měřítko a aktivovat import křivek hran. Rozměry, počet prvků, velikost dokumentu a datum vytvoření shrnuje pole Informace ze souboru. Potvrďte úpravy a pokračujte tlačítkem Otevřít
Vložený geometrie dokumentu vytvořeného v SolidWorksu do prostředí Mastercam X8.
Ukázka importované geometrie dokumentu vytvořeného v SolidWorksu do prostředí Mastercam X8