Pokud jste naprogramovali frézování čelní plochy podle našeho návodu, budou následovat operace hrubování kontury v první a druhé vrstvě. Podívejte se, jak na to.

Kapitoly:

1. Mastercam: 2,5osé frézování #1 – postup modelování dílu pro výrobu obráběním

2. Mastercam: 2,5osé frézování #2 – rozbor technologického postupu výroby

3. Mastercam: 2,5osé frézování #3 – vložení modelu, transformace počátku, nastavení polotovaru

4. Mastercam: 2,5osé frézování #4 – čelní frézování


 

Hrubovaní kontury první vrstvy

Provedeme programování drah nástroje pro obrobení první vrstvy kontury modelu hrubováním. Velikost nástroje zvolíme tak, aby odebral i přesahující části polotovaru. Přídavek na dokončení 0,2 mm ponecháme pouze na stěnách

Ze záložky Dráhy nástroje vyberte strategii Kontury
Ze záložky Dráhy nástroje vyberte strategii Kontury
Nastavte výběr řetězení podle obrázku a označte horní hranu zvýrazněnou šipkou
Nastavte výběr řetězení podle obrázku a označte horní hranu zvýrazněnou šipkou
V okně Vyberte referenční plochu klikněte na tlačítko Jinou plochu
V okně Vyberte referenční plochu klikněte na tlačítko Jinou plochu
Na modelu se zvýrazní přechodová hrana. Výběr potvrďte tlačítkem OK
Na modelu se zvýrazní přechodová hrana. Výběr potvrďte tlačítkem OK
V okně 2D dráhy nástroje – Kontura je aktivní strategie Kontura
V okně 2D dráhy nástroje – Kontura je aktivní strategie Kontura
V záložce Nástroj aktivujte filtr pro válcové frézy
V záložce Nástroj aktivujte filtr pro válcové frézy
Z knihovny nástrojů vyberte frézu o průměru 25 mm
Z knihovny nástrojů vyberte frézu o průměru 25 mm
Definujte držák nástroje
Definujte držák nástroje
Upravte přídavky na dokončení v záložce Parametry obrábění. Přídavek na stěny zvolte 0,2 mm. Přídavek na dno ponechejte nulový
Upravte přídavky na dokončení v záložce Parametry obrábění. Přídavek na stěny zvolte 0,2 mm. Přídavek na dno ponechejte nulový
V záložce Nájezd/výjezd ponechejte tečné napojení. Změňte v polích Najetí a Konec délku dráhy na 50 %, která vychází poměrně k průměru nástroje
V záložce Nájezd/výjezd ponechejte tečné napojení. Změňte v polích Najetí a Konec délku dráhy na 50 %, která vychází poměrově o polovinu menší, než je průměr nástroje
Nastavte hloubku obrábění kontury první vrstvy v záložce Parametry napojení. Aktivujte pole Absolutně a klikněte na tlačítko Hloubka
Nastavte hloubku obrábění kontury první vrstvy v záložce Parametry napojení. Aktivujte pole Absolutně a klikněte na tlačítko Hloubka
Označte bod koncový bod hrany ležící na spodní ploše první vrstvy
Označte bod koncový bod hrany ležící na spodní ploše první vrstvy
Změní se hloubka obrábění
Změní se hloubka obrábění
Vygenerovaná trajektorie nástroje
Vygenerovaná trajektorie nástroje
Dráhu nástroje ověříte v režimu simulace
Dráhu nástroje ověříte v režimu simulace
Kliknete-li na vrcholovou položku stromové historie v okně Dráhy nástrojů a po té vyberete příkaz Zobrazení simulace drah nástroje vybraných operací, ověříte všechny dráhy nástrojů
Kliknete-li na vrcholovou položku stromové historie v okně Dráhy nástrojů a poté vyberete příkaz Zobrazení simulace drah nástroje vybraných operací, ověříte všechny dráhy nástrojů
Spustíte-li verifikaci všech drah nástrojů, můžete zjistit celkový čas obrábění
Spustíte-li verifikaci všech drah nástrojů, můžete zjistit celkový čas obrábění

Hrubovaní kontury druhé vrstvy

Postup programování je podobný, jako u hrubování kontury první vrstvy. Lišit se bude pouze výběrem jiných hran řetězení.

Vyberte příkaz Kontura ze záložky Dráhy nástrojů
Vyberte příkaz Kontura ze záložky Dráhy nástrojů
Proveďte výběr kontury druhé vrstvy označením přechodové hrany
Proveďte výběr kontury druhé vrstvy označením přechodové hrany
Upřesněte výběr plochy prostřednictvím tlačítka Jinou plochu
Upřesněte výběr plochy prostřednictvím tlačítka Jinou plochu 
73-Mastercam-tutorial-obrabeni-2D-navod-postup-frezovani
Změňte výběr hrany
V okně 2D dráhy nástroje – Kontura ponechejte všechna nastavení, výběr nástroje a držáku beze změn a přejděte do záložky Parametry napojení. Tlačítkem Hloubka definujeme novou hloubku v absolutních hodnotách
V okně 2D dráhy nástroje – Kontura ponechejte všechna nastavení, výběr nástroje a držáku beze změn a přejděte do záložky Parametry napojení. Tlačítkem Hloubka definujeme novou hloubku v absolutních hodnotách
Označte koncový bod hrany
Označte koncový bod hrany
Změněná hloubka obrábění
Změněná hloubka obrábění
Vygenerovaná trajektorie nástroje hrubovaní kontury druhé vrstvy
Vygenerovaná trajektorie nástroje hrubování kontury druhé vrstvy
Ověříte-li všechny dráhy nástrojů, můžete sledovat teoretický čas obrábění
Ověříte-li všechny dráhy nástrojů, můžete sledovat teoretický čas obrábění

Komentáře