předchozím díle jsme si ukázali, jak vložit do prostředí model, nastavit počátek souřadného systému a definovat velikost polotovaru. Tentokrát navážeme programováním strategie čelního frézování.

Kapitoly:

1. Mastercam: 2,5osé frézování #1 – postup modelování dílu pro výrobu obráběním

2. Mastercam: 2,5osé frézování #2 – rozbor technologického postupu výroby

3. Mastercam: 2,5osé frézování #3 – vložení modelu, transformace počátku, nastavení polotovaru


 

Čelní frézování

Ze záložky Dráhy nástroje vyberte strategii Čelní
Ze záložky Dráhy nástroje vyberte strategii Čelní
Zadejte nový název NC programu 1. upnutí
Zadejte nový název NC programu: 1. upnutí
V poli Řetězení nic nevybírejte a klikněte na tlačítko OK. Parametry řetězení se vyberou automaticky v závislosti na velikosti polotovaru
V poli Řetězení nic nevybírejte a klikněte na tlačítko OK. Parametry řetězení se vyberou automaticky v závislosti na velikosti polotovaru
V okně 2D dráhy nástroje – Frézování čelní plochy je aktivovaný výběr strategie Frézování čelní plochy
V okně 2D dráhy nástroje – Frézování čelní plochy je aktivovaný výběr strategie Frézování čelní plochy
Přejděte do záložky Nástroj a klikněte na tlačítko Filtr
Přejděte do záložky Nástroj a klikněte na tlačítko Filtr
Zapněte filtr nástrojů pro čelní frézy a potvrďte provedené změny
Zapněte filtr nástrojů pro čelní frézy a potvrďte provedené změny
Z knihovny nástrojů vyberte čelní frézu o průměru 50 mm
Z knihovny nástrojů vyberte čelní frézu o průměru 50 mm
Zvolte držák nástroje
Zvolte držák nástroje
V záložce Parametry nástroje upravte parametry strategie tak, aby bylo frézování provedeno jedním směrem, sousledně a s nulovým přídavkem na dno. Deaktivujte funkci Obrácený směr posledního záběru
V záložce Parametry nástroje upravte parametry tak, aby bylo frézování provedeno jedním směrem, sousledně a s nulovým přídavkem na dno. Deaktivujte funkci Obrácený směr posledního záběru
V záložce Parametry napojení zkontrolujte, zda je nulová hloubka a odměřovací rovina ve vzdálenosti 1 mm. Potvrďte nastavení parametrů tlačítkem OK
V záložce Parametry napojení zkontrolujte, zda je nulová hloubka a odměřovací rovina ve vzdálenosti 1 mm. Potvrďte nastavení parametrů tlačítkem OK
Znázornění trajektorií nástroje. Žluté entity představují rychloposuv, modré lineární posuv
Znázornění trajektorií nástroje. Žluté entity představují rychloposuv, modré lineární posuv
Spusťte simulaci obrábění kliknutém levým tlačítkem na položku Dráhy nástroje ve stromové historii
Spusťte simulaci obrábění levým tlačítkem kliknutím na položku Dráhy nástroje ve stromové historii
Verifikaci spustíte kliknutím na položku Dráhy nástroje pravým tlačítkem
Verifikaci spustíte kliknutím na položku Dráhy nástroje pravým tlačítkem
Předpokládaný čas obrábění je uvedený v tabulce
Předpokládaný čas obrábění je uvedený v tabulce napravo
  Skryjte dráhy nástroje tlačítkem Přepínač zobrazení vybraných operací

Skryjte dráhy nástroje tlačítkem Přepínač zobrazení vybraných operací

Komentáře