Zajímáte-li se o CAM řešení Mastercam, ukážeme vám na modelu krytu postup programování 2,5osého frézování. Nejdříve provedeme stručný rozbor technologického postupu výroby. 

Než k programování přistoupíme, rozebereme si postup a sled výrobních operací vycházející z výkresové dokumentace – provedeme tzv. záměr návrhu. S tím souvisí možnosti upnutí polotovaru, volba řezných nástrojů a řezných podmínek.

Abychom technologický postup výroby zjednodušili, zanedbáme výrobní tolerance a výsledné parametry drsnosti povrchu. Výběr nástrojů a volbu řezných podmínek si popíšeme až v průběhu programování.

Sled výrobních operací

výrobního výkresu vyplývá, že je nutné kryt vyrobit na dvě upnutí. Proto se musí definovat dva pracovní souřadné systémy.

Pohled zdola
Pohled zdola

V první poloze bude provedeno zarovnání horní plochy čelním frézováním a pomocí strategie frézování kontury vyhrubujeme a dokončíme vnější tvar obrobku.

Prostorový pohled shora
Prostorový pohled shora

Otočíme polotovar a ve druhé poloze opět zarovnáme čelo čelním frézováním. Následně provedeme hrubování a dokončování vnější a vnitřní kontury. Po té naprogramujeme frézování drážky a vyvrtáme všechny díry. V poslední operaci vyřežeme závity.

Prostorový pohled zdola
Prostorový pohled zdola

Komentáře