Ať už na Inventor přecházíte z 2D softwaru, z jiné 3D aplikace, anebo je pro vás CAD celkově novinkou, to první, s čím se musíte seznámit, je jeho uživatelské rozhraní a chování.

Prostředí Inventoru ve své podstatě připomíná dobře známý AutoCAD. Základem je pochopit koncept a pracovní postup pro efektivní plošné nebo objemové modelování, tvorbu sestav a výkresové dokumentace.

V této kapitole se naučíte:

  • jak založit nový soubor,
  • jaké typy souborů Inventor vytváří,
  • nejčastěji používané záložky nástrojů.

Ze začátku se může zdát, že bude práce v softwaru Inventor složitá. Ve skutečnosti je však opak pravdou. Například oproti zmíněnému AutoCADu nabízí Inventor mnoho nových a univerzálnějších postupů, které lze při návrhu modelu použít.

V úvodu seriálu se zaměříme na pracovní prostředí. S postupem času se budeme postupně orientovat na návrh náčrtů a modelů, ze kterých budeme následně vytvářet sestavu a výkres.

Založení nového souboru

Abychom mohli začít s prací v softwaru Inventor, musíme si založit nový dokument. Ten se zakládá přes záložku Začínáme (obr. 1) nebo přes Hlavní nabídku (obr. 2).

1 – Založení nového dokumentu, záložka Začínáme.

2 – Založení nového dokumentu, hlavní nabídka.

Typy datových souborů

Při založení nového dokumentu se nabízí několik možností typů datových souborů, od jejichž výběru se odvíjí uživatelské prostředí a nástroje pro tvorbu modelu, sestavy nebo výkresu (obr. 3).

3 – Možnosti založení nového souboru.

V Inventoru lze pracovat se šablonami nové součásti, sestavy, souboru prezentace, plechové součásti, svařence, výkresu nebo lze vytvářet šablony vlastní. Na výběr je mezi jednotkami metrickými nebo palcovými.

Rozdíly mezi sobory se projevují v uživatelském prostředí založeného dokumentu a v koncovce datového souboru (obr. 4).

4 – Koncovky datových souborů.

Vytvořené dokumenty jsou ukládány do datových souborů s koncovkami:

  • .ipt – součást programu AutoDESK Inventor,
  • .iam – sestava programu AutoDESK Inventor,
  • .idw, .dwg – výkres programu AutoDESK Inventor,
  • .ipn – prezentace programu AutoDESK Inventor.

Nejčastěji používané záložky

Základem tvorby modelu je 2D nebo 3D skica. Při vytváření náčrtu budeme používat záložku Náčrt, která je na obrázku 5.

5 – Záložka s nástroji pro tvorbu skici.

Po dokončení náčrtu se pás karet automaticky přepne na záložku Model s nástroji pro tvorbu modelu (obr. 6).

6 – Záložka Umístění pohledů s nástroji pro tvorbu modelu.

Další záložky, se kterými se budeme často setkávat, je Sestavení s příkazy pro tvorbu sestavy (obr. 7) a Umístění pohledů pro tvorbu výkresu (obr. 8). Záložky jsou aktivní pouze v režimu prostředí otevřeného souboru Sestava nebo Výkres.

7 – Záložka Sestavení s nástroji pro tvorbu sestavy.

8 – Záložka s nástroji pro tvorbu výkresů.

Před zahájením práce v Inventoru je důležité předem určit, zda budeme vytvářet model, sestavu, výkres, plechovou nebo svařovanou součást, jelikož od této volby se odvíjí pracovní prostředí souboru.

Komentáře