Český výrobce mobilních zemědělských postřikovačů Agrio plánuje expanzi na nové trhy a přitom potřebuje udržet stávající kvalitu výroby. Rozhodl se přitom využít pokročilých technologií pro konstrukci a správu dat od Autodesku.

Software usnadňující konstrukci zemědělských strojů není mezi jihočeskými konstruktéry společnosti Agrio žádnou novinkou. Prošli si stejnou cestou, jako mnoho jejich kolegů v oboru – od obecných 2D aplikací až po specializované 3D řešení. Když však před dvěma lety narazili na limity stávajícího softwaru, začali intenzivně hledat řešení, které by jim umožnilo aktivněji těžit z možností simulací metodou konečných prvků a dynamického zatížení. Pro stroje pracující v těžkých podmínkách je klíčové, aby si udržely nekompromisní odolnost při co nejnižší hmotnosti. Dalším důvodem pro změnu byla potřeba zrychlit a zautomatizovat změnová řízení.

3D modely nové řady tažených postřikovačů Alka a Napa, které konstruktéři připravili v aplikacích Autodesk Product Design Suite.
3D modely nové řady tažených postřikovačů Alka a Napa, které konstruktéři připravili v aplikacích Autodesk Product Design Suite.

Vedoucí konstrukce Jiří Havel prozradil, že se při konstrukci složitých zemědělských strojů nelze spolehnout pouze na izolovanou aplikaci pro 3D navrhování: „Potřebujete také kvalitní dynamické simulace virtuálních prototypů, analýzy metodou konečných prvků, uživatelsky příjemné řešení pro pokročilou správu konstrukčních dat, 2D nástroje pro tvorbu schémat elektrických obvodů a hydrauliky nebo aplikaci pro snadnou přípravu návodů a katalogů náhradních dílů.

Ukázka průběhu napětí ve vnějším rameně postřikovače (simulace v prostředí Inventoru, síly dány dynamickou analýzou).
Ukázka průběhu napětí ve vnějším rameně postřikovače (simulace v prostředí Inventoru, síly dány dynamickou analýzou).

Firma, ve které pracuje, se po důkladném výběru rozhodla pro softwarové sady Autodesk Product Design Suite v nejvyšší edici Ultimate. Doplňují je další licence řešení Inventor Professional pro digitální prototypování, Vault Professional pro správu a řízení dat a Inventor Publisher pro přípravu přehledných katalogů a návodů.

Rychle dostupná data pro konstruktéry

Zlepšení práce s novými nástroji je v konstrukčním oddělení patrné z mnoha úhlů pohledu. Za všechny:

  • Konstruktéři využívají teoretické pevnostní výpočty a dynamické simulace již v prvopočátku navrhování. Daří se jim tak snižovat počet velmi nákladných prototypů před zahájením vlastní sériové výroby.
  • Vault se ukázal jako neocenitelný při změnových řízeních. Celý postup se povedlo zautomatizovat a zpřehlednit. S nástrojem od CAD Studia pro automatickou tvorbu PDF a DXF výkresů, které se automaticky ukládají do ERP systému, dochází k velmi výraznému zrychlení.

„Při celém změnovém řízení dosahujeme oproti dřívějšku zásadní úspory času – zhruba o 70 až 80 %. V tomto dílčím ohledu tak stihneme až čtyřnásobek práce za stejný čas. Dalším plánovaným zrychlením bude zautomatizování tvorby katalogů náhradních dílů s nástrojem Publisher, kde oproti stávajícímu postupu vidím úsporu až poloviny času,“ dodává Jiří Havel.

Ukázka z 3D katalogu náhradních dílů, připraveného v aplikaci Inventor Publisher, ve zobrazení na mobilním zařízení.
Ukázka z 3D katalogu náhradních dílů, připraveného v aplikaci Inventor Publisher, ve zobrazení na mobilním zařízení.

Vault nyní využívají čtyři konstruktéři a dva technologové každý den. Hlavní výhodou je, že mají přehled o všech uložených dílech a nedochází k chybným změnám ve výkresové dokumentaci. Vedoucí konstrukce má jasný přehled, kdo, kdy, co a jak pozměnil nebo nakreslil. Oproti předcházejícímu stavu je znatelný rozdíl ve vyhledávání aktuální výrobní dokumentace. Dalším velkým přínosem je možnost spolupráce více pracovníků na jediném projektu – bez rizika, že by nepracovali na vždy nejnovějších, platných datech.

„K softwaru od Autodesku jsme si zvykli využívat nejen nadstandardní technické a odborné podpory dodavatele, kterým je české CAD Studio, ale také předplatného Autodesk Subscription. Technická podpora je pro nás velice důležitá především v případě řešení méně standardních problémů – například při simulacích zatížení,“ připomněl Jiří Havel.

Širší možnosti konstruování

Jedním z příkladů úspěšného využití nových technologií v praxi je vývoj nové řady tažených postřikovačů Alka a Napa. Jde o sériově vyráběné zemědělské stroje, jejichž výbavu si však mohou zákazníci přizpůsobit podle vlastních potřeb. Na podzim byly vyrobeny čtyři prototypy, které nyní procházejí důkladnými testy, aby v příštím roce mohla začít sériová výroba.

Elektrické schéma osvětlení postřikovače připravené v aplikaci AutoCAD Mechanical.
Elektrické schéma osvětlení postřikovače připravené v aplikaci AutoCAD Mechanical.

Na vývoji pracovala dvojice pracovníků tři čtvrtě roku – nejprve se sadou aplikací Autodesk Product Design Suite 2013, poté i s verzí 2014. Výhodou bylo využití programu Subscription, který zpřístupňuje nejnovější softwarové verze a jejich vylepšení hned, jak jsou uvolněny. Během vývoje se příznivě projevilo nasazení Vaultu pro správu dat, došlo také na využití Publisheru, ve kterém vzniká přehledný katalog dílů. Na úspěšně pokračující projekt naváže vývoj a výroba samochodného postřikovače, plánovaného i pro zahraniční trhy. Ve společnosti Agrio také zanedlouho využijí užší propojení Vaultu a firemního ERP systému.

Volbu nového komplexního řešení od Autodesku pro podporu konstrukce a správy dat zatím konstruktéři hodnotí velmi pozitivně – i díky možnostem přizpůsobit si jej na míru vlastním potřebám a výborné dostupnosti poradenství a technické podpory.

Postřikovače s českým rodokmenem

cesky-postrikovac

Společnost Agrio z Křemže u Českých Budějovic se od svého založení v roce 1993 specializuje na výrobu návěsných, nástavbových i samojízdných postřikovačů. Přibližně polovina produkce směřuje na velmi náročný německý trh, další postřikovače slouží v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, Ukrajině, v Litvě, Lotyšsku, Švédsku, Srbsku, Rumunsku, Rakousku či Kazachstánu. Zastřešená výrobní plocha společnosti se za více než dvacet let zvýšila z počátečních 120 m2 na současných 6000 m2, firma má aktuálně sedmdesát zaměstnanců. Zákazníci na jejích výrobcích oceňují zejména spolehlivost, robustnost konstrukce a snadné ovládání.

Prezentace společnosti CAD Studio. Napsal Tomáš Vít.

www.cadstudio.cz

 

Komentáře