Společnost CAD Studio s předstihem informovala uživatele produktů od Autodesku o důležité nadcházející změně. Informace je určena uživatelům s trvalými licencemi a plánem údržby (maintenance), jelikož včasným přechodem na nový model mohou ušetřit.

Autodesk věří, že pronájem je pro uživatele optimální volbou, jak z nabízených produktů získat maximum. Proto se společnost vloni vydala výhradně cestou pronájmů licencí na předem dané období, přestože se najdou konzervativní uživatelé, kteří dávají přednost trvalým licencím.

Během přechodu na systém pronájmů se ukázalo, že správa dvou obchodních modelů (pronájmy a plány údržby) je poměrně nákladná. V rámci další podpory plánů údržby tak dojde od 7. května 2017 ke zvýšení cen za obnovení (maintenance renewal) – a to o 5 % v roce 2017, 10 % v roce 2018 a 20 % v roce 2019. Kromě toho lze nyní plány údržby obnovit vždy pouze na jeden rok.

Záměr Autodesku motivoval významného středoevropského prodejce produktů – společnost CAD Studio – ke zveřejnění zajímavé nabídky, se kterou chce uživatelům přechod k předplatnému formou pronájmu usnadnit. Počínaje červnem 2017 budou zákazníci moci převést produkty z plánu údržby (maintenance) na pronájmy (subscription) s 60% slevou z ceny nového pronájmu. Sleva se sníží o 5 % v roce 2018 a dalších 5 % v roce 2019. Nejvíc tedy ušetří uživatelé, kteří přejdou na tuto formu licencování dříve ve srovnání s uživateli, jež s přechodem zaváhají nebo se rozhodnou nadále využívat plán údržby.

290 Comments

Komentáře