Tisková konference uspořádaná při příležitosti uvedení produktové řady Autodesk 2014 přinesla víc otázek, než odpovědí.

Autodesk rebrandoval. To je asi nejvýraznější sdělení, které jste se mohli dozvědět z tiskové konference uspořádané v San Francisku 26. března a přenášené on-line živě do celého světa. Kdo sleduje aktuální dění pravidelně, však tuto novinku už pár dní věděl. Nové logo je fajn a jestli má (v globálním měřítku jistě nemalá) investice do takové změny smysl nejlépe vědí ti, kdo o ní rozhodli.

Amar Hanspal a nové logo firmy Autodesk.
Amar Hanspal a nové logo firmy Autodesk.

Prezentací prováděl Amar Hanspal, senior vice prezident skupiny informačního modelování a platformních produktů. Ten se hned v úvodních slovech nechal slyšet, že produkty Autodesku k dnešku využívá kolem sta milionů lidí (nezaznělo, jak velký díl z toho zastupují uživatelé získaní akvizicemi nových služeb a produktů orientovaných na spotřebitele, tedy zcela mimo profesionální sféru).

Sázka na balíčky trvá, cloud zůstává doplňkem.
Sázka na balíčky trvá, cloud zůstává doplňkem.

Nabídka aplikací pro profesionály se přitom nijak zásadně nemění. Stále jsou rozvrstveny do oborově zaměřených balíčků, označovaných jako Suites. Jejich kompletní přehled a výčet obsažených produktů najdete v tomto článku.

Sázka na balíčky Autodesku jako obchodní model vyšla. Uživatel si díky nim pořizuje najednou sice více softwaru, než původně mohl plánovat, díky tomu ovšem v celku ušetří a dodavatel zase více vydělá. Tržby z balíčků vloni vzrostly o 53 % a podle interní statistiky Autodesku jsou uživatelé tím víc spokojenější, čím víc aplikací od Autodesku souběžně používají. Máte-li nainstalovány tři produkty, měli byste být o 42 % šťastnější, tedy, statisticky vzato.

Díky aplikacím Autodesk 3ds Max a Autodesk Showcase máte na profesionální vizualizace i vy.
Díky aplikacím Autodesk 3ds Max a Autodesk Showcase máte na profesionální vizualizace i vy.

Některé výbavové stupně balíčků byly letos obohaceny o další aplikace, dříve dostupné pouze v dražších variantách Suites. Tímto došlo k rozšíření dostupnosti zejména aplikací Autodesk 3ds Max a Autodesk Showcase, které nově najdete například v sadě AutoCAD Design Suite. Ta zároveň jako jediná uvádí kompatibilitu s operačním systémem Windows 8.

Postupný vývoj přinesl zlepšení při komunikaci mezi jednotlivými aplikacemi – důkazem toho by měla být lepší interoperabilita mezi trojicí AutoCAD – Inventor – Revit. Vedle toho přibyly dvě zcela nové pomocné aplikace, Autodesk ReCap pro zpracování mračen bodů získaných prostorovou digitalizací nebo fotografováním a dále Autodesk InfraWorks, pomůcka pro zachycování prvotních konceptů při tvorbě infrastrukturních projektů.

Novinka Autodesk ReCap poslouží při práci s naskenovanou geometrií.
Novinka Autodesk ReCap poslouží při práci s naskenovanou geometrií.

Napříč celým portfoliem Suites se pak prolíná několik praktických programů, například pro vektorizaci rastrových obrazů nebo nová geolokační funkce pro umístění návrhu do virtuálního terénu dle skutečných souřadnic.

Tím se dostáváme ke cloudovým službám, které má k dispozici každý zákazník Autodesku a může s jejich pomocí za příplatek rozšiřovat schopnosti a výkon zakoupených aplikací. Nabízeny jsou např. on-line produkty pro renderování vizualizací, CFD výpočty, simulace, energetické analýzy, nebo třeba velmi populární AutoCAD WS.

V přehledu představených cloudových aplikací nám chybí zvláště PLM 360 a Fusion 360. Kde je jim konec?
V přehledu představených cloudových aplikací nám chybí PLM 360 a Fusion 360. Kde je jim konec?

Na podporu „oblíbenosti“ cloudových služeb mezi zákazníky Autodesku bylo zmíněno několik zajímavých čísel. Například 20 milionů registrací do služby Autodesk 360, z toho skoro polovina jen za necelou čtvrtinu letošního roku, dva miliony vizualizací zpracovaných renderovacím servisem, anebo jedenáct milionů stažení AutoCADu WS.

Vizualizační servis přivede k virtuálnímu životu prakticky cokoliv si zamanete. Třeba ropnou plošinu.
Vizualizační servis přivede k virtuálnímu životu prakticky cokoliv. Třeba ropnou plošinu.

To jsou velmi slušná čísla. Zaráží však skutečnost, že mezi cloudovými službami nebyl vůbec zmíněn PLM systém Autodesk 360 PLM, uvedený na trh s velkou slávou vloni a jeho existence není nijak vyzdvihována ani na novém webu Autodesku (ten je mimochodem graficky i strukturou velmi vydařený).

Ten, kdo připravil nový web Autodesku, rozhodně zaslouží pochvalu.
Ten, kdo připravil nový web Autodesku, rozhodně zaslouží pochvalu.

Veškerá komunikace týkající se cloudu byla vůbec dost opatrná a mnohem krotší, než dříve. Cloud jednoznačně zůstával v pozadí klasických produktových balíčků a zmiňován byl pouze v náznacích, jako služby navíc. Zcela opomenut byl také vloni akvizovaný CAM software HSMWorks. Na druhou stranu, Amar Hanspal slíbil, že se letos dočkáme několika zajímavých oznámení, jež se budou týkat právě cloudu. Inu, budeme se těšit.

Komentáře