Cloudové služby jsou všude kolem nás. Mnohdy ani nevíme, že už je využíváme. Zvykli jsme si na jejich komfort a přitom se stali zajatci těch, kdo je provozují.

Vaše data kdekoliv, kdykoliv a odkudkoliv. Tuto rétoriku můžete v posledních letech slyšet od většiny velkých i menších softwarových producentů, kteří pomalu, ale jistě usilují o to, naučit nás – uživatele – respektovat novou formu distribuce a využívání aplikací. Nikoliv již jako produkt, který jste si koupili, nainstalovali a ovládli tak jeho bytí či nebytí ve vašem područí, nýbrž jako službu, kterou jste si zakoupili, přihlásili se k ní a začali ji bez starostí využívat, aniž byste se museli starat o instalaci, údržbu a aktualizace.

Pod rouškou příslibu osvobození se od závislosti na jednom zařízení, respektive na desktopu, jste se tak vzdali „vlastnictví“ aplikace, v níž vytváříte nebo spravujete svoje data. Ano, je pravda, že licenční podmínky vám nikdy neumožňovaly aplikaci skutečně vlastnit – tím způsobem, jak chápeme osobní vlastnictví věcí. Například, ačkoliv jste si aplikaci poctivě koupili, nemohli jste ji legálně prodat, pokud jste se rozhodli přejít k jinému programu nebo vyšší verzi téhož.

V cloudu však pojem „vlastnictví“ mizí zcela. Nekupujete si již produkt, nýbrž předplácíte využití služby, navíc služby, která je částečně nebo zcela odkázána na to, zda zrovna funguje vaše internetové připojení (nemluvě o možnosti technických problémů dále v síti, včetně serverů poskytovatele). Pokud se vám dříve porouchal v kanceláři počítač, nemohli jste ke svým datům přistupovat pouze po dobu nutnou k jeho opravě. V případě cloudu jste však naprosto odkázáni na funkčnost servisu zajišťovaného zvenčí, jehož nápravu nejste schopni příliš popohnat.

Navíc dochází k situacím, kdy služba prostě zmizí. Skončí bez varování a bez náhrady. V tom lepším případě dostanete dopředu šanci archivovat z ní svá data. Co ale dělat v případě, když data se službou souvisela natolik, že pro jejich další využití neexistuje alternativa?

V moci poskytovatele

Tady visí asi ten největší otazník, s nímž se budou muset vypořádat také výrobci CAD softwaru. I oni usilují o „naučení“ trhu na cloud, ačkoliv tuto jejich snahu zatím nelze označit za úspěch. V posledních měsících se dokonce začíná zdát, jako by zvolnili a oproti loňsku, kdy byl cloud pro „CADaře“ velké téma, polevili a snažili se jeho akcent zase utlumit.

V profesionální sféře totiž nerozhoduje jen snadnost přístupu k datům. Od samého počátku, kdy byl cloud profesionálům v průmyslu představen, ptali se na jeho bezpečnost a mnozí pochybovali o tom, že by při striktních pravidlech, jež musejí respektovat při nakládání se svěřenými daty, mohli něco takového vůbec využívat.

Přitom je tu ještě onen nepříliš často zmiňovaný aspekt potenciálně možného ukončení provozu cloudové služby. Nebezpečný zejména tehdy, když využívá proprietární data, nepoužitelná nikde jinde.

Jak takové chování korporace, jež získala moc nad svými uživateli, vypadá v praxi, názorně ukazují některé z nedávných kroků společnosti Google. V polovině března oznámila ukončení provozu RSS čtečky Google Reader, používané miliony lidí po celém světě. K 1. červenci letošního roku má přestat bez náhrady existovat. Zde jde o bezplatnou službu, nelze tedy namítat zhola nic. Trochu jinak je to však v případě služby Gmail. Tu sice nikdo neruší, nicméně nyní byla jejím uživatelům vnucena nová podoba editoru e-mailů, s níž mnozí nejsou spokojení. Tady už dochází k zásahům do zažitých pracovních procesů také u platících klientů, jelikož Gmail využívá mnoho firem a za tuto službu si platí.

Věci, které neovlivníte

Případů, kdy výrobci softwaru díky cloudu rozhodují o tom, co a jak můžete, či nemůžete používat, je mnoho a zasahují i do mobilní sféry. Bylo popsáno již několik afér, kdy ti největší poskytovatelé obsahu bez vědomí uživatele odstranili z jím vlastněného zařízení nějakou aplikaci, nebo nežádoucí data.

Týká se to uživatelů zařízení s operačním systémem Android, iOS i čteček od Amazonu. Nemluvě pak o změnách v takto provozovaných operačních systémech, jejichž dopady dopředu neznáte a zpětně je pak nedokážete zvrátit – jako se to stalo vloni na podzim majitelům telefonů Apple iPhone a tabletů Apple iPad, kteří po aktualizaci na novou verzi operačního systému přišli znenadání o hojně využívaný přehrávač videa z YouTube.

To vše jsou faktory, vybízející k obezřetnosti při postupném posouvání paradigmatu k využívání softwarových aplikací, na nichž opíráte svoji činnost, ať už osobního nebo komerčního rázu. V tom prvním případě se nad tím ještě dají přivřít oči, ve druhém už jen opravdu stěží.

Zásadní je především to, že cloud je propagován jako něco, co vás má osvobozovat. Postranním úmyslem mnoha výrobců cloudových služeb je přitom přesný opak – zcela ovládnout možnosti svých zákazníků při využívání takových aplikací.

6 Comments

Komentáře