V současnosti nejsou delší pracovní přestávky ničím neobvyklým a lidé často odcházejí z důvodu nadbytečnosti. Novou kariéru můžete zkusit nastartovat školením technických znalostí.

V minulosti člověk strávil celou životní kariéru v jedné společnosti a pracovní přestávkou byl zákonný nárok na dovolenou. Dnes tomu není jinak. Někteří ale využívají pracovní přestávky ke studiu a získání nového vzdělání či cestování po světě. Ostatní mohou mít pocit, že spíše relaxují, než že mají skutečnou přestávku. Možná proto, že pracovali pro firmu, která bojovala s recesí, a oni se vyhnuli propouštění nebo museli začít dělat jinou práci. Časy se mění a po měsících či několika letech stagnace se musí člověk vrátit zpět do reality. Jak mohou profesionálové v těchto situacích znovu nakopnout svou kariéru? V kterékoli profesi je důležité znát nejnovější vývoj obchodu, managementu a dalších oblastí. Malou výhrou pro každého, kdo si dává pracovní přestávku, je absolvovat kurz IT školení a získat certifikaci.

Jedním z hlavních problémů návratu do práce po pracovní přestávce či nastartování dřívějších aktivit je zjištění, že mnoho věcí se opět posunulo dál – a to zejména v technologické oblasti. Jde například o obory spojené s digitálním navrhováním. Zde technologický pokrok postupuje vpřed mílovými kroky, mění způsob, jakým jsou navrhovány budovy, produkty a infrastruktura, nabaluje na sebe plánování a dodavatelského řetězce.

Digitalizace způsobila velké změny nejen v rámci své oblasti, ale také v mnoha navazujících odvětvích. Technologie se stále více ocitá v srdci mnoha obchodních strategií, dovednosti a přehled získaný na takovýchto kurzech mohou vytvořit pevný základ obnovené kariéry. I pro ty, kteří již předtím měli vysokou úroveň technických dovedností, může být kurz přínosný – z pohledu nových verzí a navazujících postupů.

Certifikace se cení

Již při přijímacích pohovorech demonstruje účast na podobném kurzu motivaci a snahu kandidáta. Avšak certifikát získaný při absolvování kurzu je ještě důležitější. Potenciálnímu zaměstnavateli poskytne důkaz určité úrovně kompetence. Do budoucna mohou tito zaměstnavatelé brát certifikáty jako důkaz požadovaných dovedností v jakémkoli výběrovém řízení. Certifikát rovněž potvrzuje, že jeho držitel má nejlepší znalosti, dokáže pracovat produktivně a pomůže zlepšit využití firemních investic do nejnovějších technologií.

Některá certifikační školení, například kurzy digitálního navrhování v softwaru od Autodesku, přinášejí celosvětově uznávané dovednosti. Dosažená kvalifikace může kandidátům otevřít široký mezinárodní trh.

Autorizovaný školitel výhodou

Při výběru správného kurzu byste se měli ujistit, zda mají instruktoři správnou autorizaci. Je totiž zárukou poskytování aktuálních informací a instruktoři jsou schopni zaujmout způsobem či formou školení. Někteří poskytovatelé softwarové podpory investují nejen do technické expertízy svých školitelů, ale také do nejrůznějších způsobů školení a kontinuálně monitorují instruktory. Školitelé mají zpravidla tendenci navyšovat své poplatky za školení účtováním dodatečných položek a kromě toho nejsou schopni nabídnout certifikaci. Pokud jde o dosažení dlouhodobých cílů, volba autorizovaného školitele je nejlepší volbou.

Jaký typ školení zvolit?

Je dobré zvolit školení, která se zaměřují na slabší stránky uživatele, přičemž poskytují diagnostickou zpětnou vazbu k určení oblastí, ve kterých mohou účastníci kurzů zlepšit své dovednosti. Pak je jisté, že školení poskytuje tu nejvyšší návratnost investice. Zároveň se doporučuje ověřit, zda školení obsahuje testování výkonnosti, díky kterému kandidáti mohou porovnat své zkušenosti na reálné aplikaci, nejen na základě pouhého odpovídání na otázky. Jde o mnohem efektivnější metodu konsolidovaného školení, vhodnou zejména pro ty, kdo byli delší dobu mimo pracovní pozici.

Mnoho kurzů v současné době probíhá také on-line. Materiály jsou nabízeny ke stažení obvykle zdarma, což pomáhá ještě více zvyšovat investice do technologií. Nabídka školení a certifikací se rok od roku zvyšuje a ten, kdo se vrací do zaměstnání, může takovéto kurzy absolvovat. Nic nepomůže vylepšit životopis více než důkaz o kompetentnosti a motivaci.

Kirstin Donoghue,

Autodesk Program Manager pro EU ve společnosti Connect – a service from KnowledgePoint.

Komentáře