Na oficiálním blogu PTC se objevil poutavý příspěvek popisující interní průzkum mezi jejími zákazníky, v němž firma zjišťovala míru využití 2D a 3D softwaru v průmyslové praxi.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, zpracovala si americká firma PTC průzkum mezi sedmi tisícovkami svých zákazníků z celého světa, kde se jich tázala na to, jaké návrhové technologie používají. Především chtěla zjistit, jak si na počátku druhé dekády jednadvacátého století stojí 3D CAD vedle 2D softwaru. Výsledky této studie (které se dost možná zúčastnili i někteří čeští uživatelé) zveřejnila na blogu PTC Barb Schmitz.

Je známo, že PTC, která sama sebe označuje za „Product Development Company“, patří k nejradikálnějším průkopníkům 3D navrhování. Její původní produkt, konstrukční systém Pro/Engineer (nahrazený v posledním roce sadou aplikací Creo), byl prvním parametrickým 3D modelářem pro strojírenství. O to zajímavější je číst na webu PTC aktuální sebereflexi, že „navzdory přínosům plynoucím z využívání 3D CADu při navrhování nových produktů a faktu, že tyto technologie nasazuje stále více výrobců, většina organizací pokračuje ve využívání kombinace 2D a 3D nástrojů“.

Navzdory takto upřímnému úvodu zveřejněný průzkum potvrzuje, že mnohaleté prosazování 3D technologií nese ovoce (všem stranám) a jejich smysl je nezpochybnitelný. Pouhá minorita čítající ani ne 10 % respondentů dnes používá už pouze 2D CAD. Takřka polovina (47,3 %) používá kombinaci 2D a 3D a více než 41 % si již vystačí převážně se 3D softwarem.

Ti, kdo ve své praxi přešli ze 2D do 3D a mohou tak objektivně zhodnotit přínosy této změny, nejvíce oceňují snížení nutných revizí návrhu (53,8 %), menší potřebu fyzických prototypů (56,8 %), nižší potřebu změnových požadavků (61,1 %) a schopnost pracovat na změnách návrhů ve více lidech současně (58,7 %). Autorka článku poukazuje na to, že ještě zajímavější než tato čísla je skutečnost, že dobrá polovina z dotázaných se shodla nejméně ve dvou bodech a více než třetina ve třech bodech popisujících přínosy 3D CAD systémů.

Ze statistiky rozložení 2D/3D v různých zemích vychází vítězně Německo, kde s takřka šedesátiprocentní penetrací zcela dominuje 3D CAD a je zde ze všech zemí vůbec nejmenší skupina využívající pouze 2D (4,8 %). Komentátorka spekuluje o tom, že vyšší míra investic do technologií může být jedním z důvodů značného růstu průmyslu u našich západních sousedů navzdory ekonomické recesi. Podle zjištění Deutsche Bank vzrostla produkce německého průmyslu v roce 2010 o deset a v prvním letošním pololetí dokonce o 12 %.

Z hlediska technických oborů je 3D software nejvíce využíván ve zdravotnickém, leteckém a automobilovém průmyslu. Nejslabší pozici má naopak ve výrobě strojního vybavení, kde si 2D stále drží relativně silnou pozici.

(Zdroj: PTC.com)

 

 

Komentáře