Požadavky současných firem na konstruktéry a projektanty jsou téměř všude stejné: jsou na ně kladeny zvýšené nároky na rychlost a produktivitu práce, musejí pomáhat se zaváděním inovací. Pojďme se společně podívat, jak vidí postoj firem – s ohledem na Nárůst inovací v roce 2015 podle žebříčku Boston Consulting Group – Jon Hirschtick, zakladatel původní SolidWorks Corporation a současný výkonný ředitel společnosti Onshape. A také, jaká opatření firmám navrhuje.

Pokaždé, když Jon Hirschtick navštíví konstrukční kancelář, setkává se prý s totožným názorem projektantů a konstruktérů: jsou na ně zvýšené požadavky v oblastech rychlosti vývoje výrobků a zavádění inovací. Vysoká produktivita práce a zavádění inovací je přáním každé firmy. Jsou však firmy připraveny na moderní trendy v navrhování, výměnu dat a paralelní proces vývoje výrobků?

Agilní navrhování výrobků

Jde moderní přístup v navrhování a vývoji výrobků, kdy mohou geograficky vzdálené týmy souběžně komunikovat a přijímat změny návrhu. Rozdíl mezi tradičním a agilním výrobním procesem shrnuje následující přehled:

Tradiční způsob navrhování Agilní způsob navrhování
– rozdílný pracovní proces, práci vytvářejí jednotlivci, – paralelní (souběžný) pracovní proces, týmová spolupráce,
– splnění úkolů v týdnech, měsících, rocích, – splnění úkolů v minutách, hodinách, dnech,
– komunikace po e-mailech, poštou, na poradách, – komunikace on-line (chat),  video hovory,
– práce v kanceláři, – práce odkudkoli, mobilita a flexibilita,
– data jsou uvolňována hromadně, – data jsou uvolňována průběžně,
– inovace vyžadují složitý proces a potřebné nástroje, – inovace jsou zaváděny efektivněji a rychleji,
– management je informován o průběhu projektu týdně nebo měsíčně. – management má průběžný přehled o projektu v reálném čase.

 

Zkuste si odpovědět na následující otázky:

  • Pracuje váš konstrukční tým sériově (A – práce konstruktérů na sebe navazuje), nebo paralelně (B – tým lidí spolupracuje souběžně)?
Pracuje váš konstrukční tým sériově (A – práce konstruktéru na sebe navazuje) nebo paralelní (B – tým lidí spolupracuje souběžně)?
Konstrukční tým pracující sériově (A – práce konstruktéru na sebe navazuje), nebo paralelně (B – tým lidí spolupracuje souběžně)
  • Má vaše společnost možnost okamžitě proškolit nové CAD uživatele (rozšířit pracovní kolektiv), nebo jste nuceni čekat dny nebo i týdny na dodání CAD licence a zaškolení?
  • Mohou uživatelé spravovat návrhy odkudkoli, nebo jsou omezeni licencí instalovanou na stolním počítači?

Podle Jona Hirschticka vyplývá z položených otázek jeden důležitý fakt: tradiční způsoby licencování nebyly nastaveny s ohledem na paralelní spolupráci. Tradiční způsob nutí lidi pracovat sériově – práce se nabaluje. S tím je spojena i správa dat, ve které bývá do jisté míry chaos a která je časově náročná. Konstruktéři tráví více času správou dat a méně času projektováním, kvůli čemuž se pravděpodobně nepodaří implementovat do pracovního procesu inovace. Konstruktéři se musí učit novým věcem (ovládání prostředí PDM), které do jisté míry s navrhováním nesouvisí.

Jak probíhá výměna dat ve vaší firmě?
Jak probíhá výměna dat ve vaší firmě?

S agilním způsobem výroby – díky řešením pracujícím v cloudu – lze podle Hirschticka dosáhnout zlepšení:

  • konstruktéři pracují ve stejném prostředí, ve stejné verzi softwaru, odkudkoli,
  • k datům mají přístup všichni oprávnění členové týmu,
  • průběh projektu může management kontrolovat v reálném čase.

Výhody cloudového řešení Onshape popisuje Jon Hirschtick v závěru článku Agile Product Design Requires a new Generation of CAD (anglicky).

Obrázky: Onshape.com

3 Comments

Komentáře