Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. (Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska, Bratislava) se opět aktivně zúčastní dvoudenního semináře PLM Forum 2011 společnosti Technodat, konaného ve dnech 8. a 9. června v hotelu Zámek Čejkovice.

technodat-plm-forum-2011-jan-lesinskyLetošní ročník semináře „PLM Forum 2011″ obohatí velmi zajímavý host – doc. Ján Lešinský z STU Bratislava, který patří mezi uznávané odborníky v oblasti automobilového průmyslu na Slovensku i v České republice (předseda Spolku automobilových inženýrů a techniků Slovenska, člen Rady světové federace národních organizací automobilových inženýrů a techniků FISITA a její evropské části EAEC, dlouhodobě aktivní funkcionář ZAP „Združenie automobilového priemyslu SR“), jako jeden z prvních odborníků předpověděl příchod automobilky KIA na Slovensko.

Doc. Ján Lešinský už několikrát obohatil semináře firmy Technodat a jeho prezentace zaměřené na trendy automobilového průmyslu a na specifika inženýrských a technických činností při vývoji automobilu vždy sklidily velkou pozornost a zájem účastníků. Automobilový průmysl prošel za poslední tři roky velmi nelehkým obdobím, a proto mohou účastníci semináře „PLM Forum 2011″ čekat jeho reflexi tohoto období a představení aktuálních trendů v automobilovém průmyslu. To vše v charismatickém projevu, který je vlastní právě pro doc. Lešinského.

Přijměte pozvání na seminář „PLM Forum 2011″ organizovaný firmou TECHNODAT.

Webové stránky aktuality: http://www.technodat.cz/doc-jan-lesinsky-obohati-program-seminare

Komentáře