Jestliže v CAD softwaru vytváříte modely výrobků, které by jakýmkoliv způsobem mohli ocenit vaši zákazníci, nic vám nebrání v tom, abyste jim tato atraktivní data na webu interaktivně zpřístupnili.

Naprostá většina konstrukčních prací ve strojírenství dnes probíhá ve 3D a jejich produktem je „digitální prototyp“. Ten umožňuje – kromě jiného – i prezentaci 3D modelu v elektronické podobě. Právě trojrozměrné znázornění modelu výrobku dává zákazníkovi nejvěrnější představu o výsledném produktu. Popišme si ukázkovou situaci pro konstrukční aplikace AutoCAD a Autodesk Inventor ze softwarového balíku Autodesk Product Design Suite.

Triviální metody

Jednoduchou, i když velmi často používanou cestou, je prosté publikování originálních CAD souborů pro stažení a zobrazení pomocí volně dostupných prohlížečů. Pro soubory Inventoru je to aplikace Autodesk Inventor View, pro DWG soubory AutoCADu pak Autodesk DWG TrueView. Výhodou je snadné publikování a aktualizace, nevýhodou je chabá ochrana duševního vlastnictví a především náročnost pro zákazníka – musí stáhnout, nainstalovat a pochopit aplikaci prohlížeče a stahovat objemná data nativních 3D CAD modelů.

Ještě prostší cestou je publikování obrázků nebo videí znázorňujících 3D model – tedy sady pohledů, rozpadů sestavy, vizualizací, animace obletů nebo pohybů sestavy výrobku. Tyto prezentační materiály lze přímo vytvářet využitím vnitřních funkcí většiny CAD aplikací a lze je snadno zařadit i na webové stránky. Nevyžadují tak žádné speciální postupy – jak na straně autorů, tak ani na straně zákazníka, resp. návštěvníka. „Třetí rozměr“ lze do publikovaných obrázků doplnit pomocí různých metod stereoskopického zobrazení. Ať už anaglyfů, nebo 3D zobrazením známým kupříkladu z moderních televizorů.

Neotřelou možnost, jak zprostředkovat prostorový dojem ze 2D obrázku, je jeho převedení do anaglyfu. Pak se ale neobejdete bez speciálních brýlí.
Neotřelou možnost, jak zprostředkovat prostorový dojem ze 2D obrázku, je jeho převedení do anaglyfu. Pak se ale neobejdete bez speciálních brýlí.

Využití zásuvných modulů

Dalším způsobem, tentokrát již vedoucím k možnosti interaktivního zobrazení a manipulace s 3D modely, je využití různých doplňkových zásuvných modulů (tzv. plug-iny) a rozšíření webových prohlížečů. Ty zpravidla fungují ve dvou fázích: nejprve převádějí 3D model v některém z výměnných CAD formátů do vnitřního, specializovaného formátu, a následně je pro tento speciální formát nabídnuta instalace zásuvného modulu pro webový prohlížeč. Nedostatkem tohoto řešení je především roztříštěnost formátů, odlišnosti v ovládání 3D prohlížečů, omezená podpora různých typů webových prohlížečů, často potřeba nastavení webového serveru (MIME) a samozřejmě vůbec nutnost instalovat nějaké doplňky prohlížeče, se všemi technickými a bezpečnostními riziky. Příkladem takovýchto modulů jsou VRML (dříve velmi populární), XGL, JT, IFC, XVL, ModelPress, QuadriSpace, Raider, Deep Exploration a další.

Variantou výše uvedeného postupu jsou zásuvné moduly (např. FSI nebo různé flashové aplikace) využívající sekvencí předpřipravených rozfázovaných pohledů na 3D model z různých směrů a jejich následné interaktivní zobrazení simulující 3D pohled.

PDF a DWF ve 3D

Samostatné místo mezi publikačními 3D formáty mají PDF a DWF. Jde o široce podporované formáty, které sice vyžadují instalaci modulu (Adobe Acrobat Reader, resp. Autodesk Design Review), ale tento modul je na řadě počítačů již předem nainstalován, nebo lze jeho instalaci zautomatizovat. Formát DWF má oproti PDF výhody ve větší úspornosti, přesnosti, bezpečnosti a možnosti snadného doplnění metadat – číselných či textových informací o jednotlivých objektech 3D sestavy. Soubory DWF lze přímo publikovat ze všech CAD aplikací Autodesku.

I webový cloud umí 3D

Zdá se, že budoucnost bude patřit té úplně nejsnazší metodě publikování 3D modelů na internetu. Tak, jak výrobci CAD softwaru přesouvají funkčnost do cloudových služeb, je čím dále tím více CAD souborů ukládáno v cloudu. A cloudové aplikace umějí tato data také převádět do tvaru, který lze přímo zobrazit v moderních webových prohlížečích podporujících standardy HTML5 a WebGL.

To je i příklad cloudové služby Autodesk 360, která obsahuje mimo jiné i webový prohlížeč 2D a 3D CAD modelů uložených v cloudovém úložišti. Ten funguje bez potřeby jakéhokoliv zásuvného modulu, je potřeba jen webový prohlížeč s podporou HTML5 – např. Google Chrome nebo Firefox. Vaše modely z cloudového prostředí Autodesku tak můžete přímo publikovat na vašich stránkách – buď veřejně, nebo chráněné přihlášením. Jsou k dispozici i metadata z projektu či z jednotlivých objektů projektu. Zajímá-li vás podrobný postup, najdete jej na komunitním webu CADforum.cz přes odkaz goo.gl/gVrFJ.

Zobrazení interaktivního 3D CAD modelu v internetové službě pro sdílení dat a on-line spolupráci Autodesk 360.
Zobrazení interaktivního 3D CAD modelu v internetové službě pro sdílení dat a on-line spolupráci Autodesk 360.

Velká data na mobilech

Velmi atraktivní novou platformou pro interaktivní prohlížení 3D modelů jsou mobilní zařízení – především tablety s  Androidem nebo Apple iPad. Díky prohlížecím aplikacím pro tato mobilní zařízení, jako jsou Autodesk 360 Mobile nebo Inventor Publisher Mobile Viewer, a především díky velmi úspornému publikačnímu formátu DWF a IPM lze na tabletu nebo dokonce mobilním telefonu interaktivně manipulovat i s velmi rozsáhlými stínovanými 3D modely. Na podobném principu pracuje například také služba Sketchfab.com. Podrobnější informace, odkazy a ukázky najdete opět na CADfóru, viz goo.gl/xOMWj.

Kromě publikování výsledných CAD modelů na web umožňují moderní CAD aplikace využít i opačnou cestu – automatickou tvorbu parametrických CAD modelů a jejich výkresové a technické dokumentace na základě parametrů zadaných přímo zákazníkem s pomocí webového rozhraní konfigurátoru výrobku. Příkladem takového řešení je platforma Autodesk Inventor ETO (Engineer-To-Order).

Využijte názorného zobrazení ve 3D

Čím více vašim zákazníkům, partnerům či spolupracovníkům usnadníte cestu k trojrozměrnému modelu, který jim chcete představit, tím větší je šance, že se po ní se zájmem vydají. Ať už zvolíte kterýkoli z uvedených způsobů, myslete vždy také na ochranu svého duševního vlastnictví.

Článek připravila společnost CAD Studio.

Komentáře