Už několik let zde hovoříme o tom, že francouzský lídr na trhu s profesionálním softwarem pro podporu výroby usiluje o nastolení zcela nové platformy pro „živou zkušenost“ z virtuálního 3D světa. A už několik let to koncoví uživatelé většinou tak nějak nechávají jen plynout kolem svých uší, protože jim to v kontrastu s každodenní pracovní rutinou připadá možná příliš imaginární.

Na vině je střet dvou světů – na jedné straně masa uživatelů, kteří se soustředí na detail. Prostě proto, že musí. Nerozumí vzletným marketingovým frázím, potřebují vědět, jak v Catii pokud možno co nejlépe vytvořit daný díl, či sestavu a rozdíl mezi označením V4, V5 anebo V6 chápou jen tak, že budou muset na školení, aby si osvojili změněné rozhraní své aplikace.

Na straně druhé jsou skuteční „vynálezci“, ač to slovo dnes zní spíš zastarale, než inovátorsky. Jsou to ti, kdo vidí dál než jen k uzávěrce konkrétního úkolu, jenž mají právě na stole. Ti, kdo přemýšlejí (a mají tu vznešenou možnost, čas a prostor k tomu, aby takto mohli přemýšlet) o tom, jak se posunout za hranice dnešních možností. Ne tím, že splním dílčí zadání, ale tím, že vynaleznu žárovku a už si nebudu muset svítit plynovou lampou. Anebo – více aktuálně – třeba ten, kdo si uvědomuje, jak extrémním problémem může být už relativně zanedlouho dostatek pitné vody (nemalá část světa této hrozbě ostatně čelí už nyní). A že pokud vymyslí racionální řešení, obohatí nejen sebe, ale celou společnost.

Rozdíl mezi prvním a druhým přístupem je klíčem k pochopení toho, co šéf Dassault Systémes na pódiích celého světa propaguje jako „lifelike experience“. Jeho úlohou samozřejmě je být tím vizionářem a nakazit svým vizionářstvím ostatní, nebo alespoň někoho. Rychlost toku informací, nemožnost něco dlouhodobě tajit a vyvíjet pouze pod pokličkou, jsou možná taky příčinami, proč jsou obecenstvu předkládány myšlenky, které většina vnímá jenom jako efektní sci-fi. Krásné vizualizace a virtuální světy, jejichž nablýskanost a efektivita skončí s poslední vteřinou reklamního klipu, krátce předtím, než se zvedneme ze židlí a přesuneme do některé z učeben seznámit se s novými nástroji v našem nejpoužívanějším CAD modulu.

Nová strategie Dassault Systèmes

V polovině února se k českým čtenářům dostane informace o tom, že Dassault Systémes „otevírá nové obzory díky zážitku z 3D“. Zpráva, kterou má naše redakce již nyní k dispozici, působí na člověka znalého všech konotací trochu zvláštním dojmem. Jsou to jen nuance a hraní se slovíčky, přesto okamžitě zaujme, že v tomto – z hlediska firmy zjevně klíčovém prohlášení – se nikde nesetkáváme s onou lehce imaginární „lifelike experience“. Naopak, hned v jejím úvodu je zdůrazňována „3D experience“, jako by se marketingoví mágové usnesli, že je třeba vrátit se na zem, alespoň ve vyjadřování, pokud má i ten poslední konstruktér na Zemi pochopit, co je mu nabízeno. Zážitek „jako ze života“ si pak už udělá sám.

Změnu dikce samozřejmě nelze považovat za nějaký zlom. Co je tedy tak převratného v nové strategii Dassault Systémes? Jednotlivé dílky skládačky jejích produktů, z nichž některé v poslední době mohly působit jako technologické výstřelky mimo sféru toho, co „běžný uživatel“ potřebuje pro svoji opravdovou práci, začínají zapadat do sebe.

Je to už docela dlouho, co firma představila svoji inovovanou vývojovou platformu V6. Postupně k ní přidávala velmi inovativní technologie, které produktový design posouvaly mnohem dál, než kde si jej dokážeme představit v naprosté většině výrobních společností. K tzv. sociálnímu inženýrství, které výrobci umožní okamžitě reagovat na změny poptávky, s trochou nadsázky z pohledu výrobce oděvů i na nevypočitatelné aprílové počasí.

Internet vám řekne vše

Podstatou všeho jsou datově bohaté aplikace, poskytující v reálném čase perfektní vizualizaci společně s ohromnou spoustou informací využitelných pro okamžité vyhodnocení a reakci. Platforma „3D experience“, vydatně živená akvizicemi špičkových technologií, jako byl například 3Dswym, Exalead, anebo právě nyní Netvibes, tu není od toho, aby poskytla designérovi pouze působivou vizualizaci navrženého výrobku – to už je v podstatě komodita, dostupná v mnoha běžných 3D CADech. Její hlavní síla tkví v možnosti připravovat výrobky na míru zákazníkům, extrahovat jejich požadavky z mnoha dnes dostupných zdrojů a podle toho velmi rychle upravovat nabídku tak, aby vyhověla aktuální náladě proměnlivých spotřebitelských trhů.

Datových zdrojů, ze kterých lze těžit poznatky pro vývoj výrobků založený na momentální chuti spotřebitelů, nikdy nebylo tak ohromné množství jako dnes. Miliardy lidí se svěřují o svých zkušenostech, zážitcích i problémech na několika globálních sociálních sítích, další postřehy lze čerpat z komerčních médií, blogů a veskrze celé virtuální sféry tvořené internetem. Přední světové korporace, z nichž mnohé jsou zákazníky zmíněného Netvibes, už takto fungují. Čtyřiadvacet hodin denně analyzují svůj virtuální obraz, vedoucí samostatný život v internetových sítích, extrahují z něj, co se dá a těchto informací využívají ke svému dalšímu růstu.

Díky Dassault Systèmes teď bude možné tento mocný marketingový nástroj propojit s vývojem výrobků. Co bude dál? Oni už tu odpověď znají :-)

Pokud máte chvilku času, mrkněte se na novou podobu webu 3ds.com. Najdete na něm aktuálně sérii videí, které krásně ilustrují to, čemu Dassault Systèmes říká „3D experience“. V hlavní roli projekt přesunu ledovců, jež mohou posloužit jako zásobárny pitné vody v postižených regionech.

Komentáře