Skicování v Inventoru usnadňují zajímavé funkce a nástroje. Podívejte se na pět tipů, které vám pomůžou zefektivnit produktivitu práce.

1. Vazby

Při tvorbě náčrtu je vhodné využívat vazeb, které se automaticky nabízejí při přesunutí konstrukčního kříže přes již načrtnutý prvek.

Nabídka kolmé vazby
Nabídka kolmé vazby
Nabídka vodorovné vazby
Nabídka vodorovné vazby

 

2. Kreslení oblouků funkcí Čára

Oblouk je možné nakreslit funkcí Oblouk, případně je možné využít i funkce Čára. Při kliknutí a podržení levého tlačítka na koncovém bodu čáry, na kterou má oblouk navazovat, se zobrazí osový kříž. Tažením myši pak vytvoříte oblouk požadovaného tvaru.

Vytvoření oblouku
Vytvoření oblouku
Oblouk je dokončen
Oblouk je dokončen

 

3. Automatické uzavření náčrtu

Pohodlnější a bezpečnější uzavření náčrtu je možné provést příkazem Zavřít, který spustíte z místní nabídky po kliknutí pravým tlačítkem do grafické plochy.

Kliknutí na pravé tlačítko
Kliknutí na pravé tlačítko
Automaticky uzavřený obrazec funkcí Zavřít
Automaticky uzavřený obrazec funkcí Zavřít

 

4. Pokračování v tvorbě náčrtu

V náčrtu je možné pokračovat bez ukončování příslušné funkce kreslení. Kliknutím na pravé tlačítko se zobrazí seznam, ve kterém je funkce Restartovat. Po vybrání této funkce je možné pokračovat v náčrtu v libovolném bodě.

Spuštění funkce Restartovat (náčrt)
Spuštění funkce Restartovat (náčrt)
Pokračování v náčrtu po spuštění funkce Restartovat
Pokračování v náčrtu po spuštění funkce Restartovat

 

5. Přichytit k rastru

Přichycení k rastru usnadňuje konstruovat prvky, které jsou nejčastěji pravoúhlé. Vypnutí přichycení k rastru provedete kliknutím na příslušnou ikonu.

Funkce přichycení k rastru aktivní
Funkce přichycení k rastru aktivní

Přichycení k rastru neaktivní
Přichycení k rastru neaktivní

[adrotate banner=“11″]

Komentáře